Zeer veel vraag naar duurzaamheidsleningen in Dronten

Dronten – 12 september 2017 | Het blijkt dat er veel vraag is naar duurzaamheidsleningen in Dronten. De gemeente maakte in 2016 al meer geld beschikbaar voor deze leningen (namelijk 400.000 euro) maar blijkt nu nog eens datzelfde bedrag nodig te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen.

Wat is een duurzaamheidslening?

Met een dergelijke speciale leningen kan men geld lenen voor een woning met als doel deze duurzamer te maken. De gemeenteraad in Dronten vond in 2012 al dat hier extra geld voor vrijgemaakt moest worden. Het voegde vervolgens daad bij het woord en reserveerde vele tonnen voor 2013 – 2016. Nu is het potje dus leeg.

Geen tijdelijke maar een blijvende piek


In 2016 dacht de gemeente Dronten nog dat de belangstelling voor de duurzaamheidslening tijdelijk was. Het aantal aanbieders van duurzaamheidsmaatregelen trok namelijk enorm aan. Maar het blijft niet bij een blijvende piek. De gemeente bemerkt dat belangstellenden blijven komen. Dat vertellen ook aanbieders in de regio. Het blijkt dat de consument deze gemeenteleningen erg waarderen en als positief ervaren. Velen hebben dankzij de duurzaamheidslening hun woning al grondig verduurzaamt. Dat zegt de gemeente.

Er blijven maar nieuwe aanvragen binnenstromen…

De gemeenteraad heeft daarom besloten om wederom 400.000 euro aan de consumenten beschikbaar te stellen. Tenminste, dat wordt de gemeenteraad gevraagd. Met dat bedrag kunnen meer dan 50 aanvragen worden ingewilligd. Per aanvraag is ongeveer een leenbedrag van 7.500 euro gemoeid. De gemeente Dronten heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid. De lening sluit dus perfect aan bij hun doelstellingen. Omdat het een lening betreft wordt het geld niet verkwanseld. Het komt uiteindelijk weer terug bij de gemeente. Op den duur zouden met de terugbetalingen weer nieuwe duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt.

Niet afhankelijk van gemeenten

Verstrekt uw gemeente geen duurzaamheidslening? Dan zijn er voldoende alternatieven om geld te lenen voor aanpassingen aan uw woning op het gebied van duurzaamheid. Er zijn kredietverstrekkers bij wie u een z.g. ‘groene lening’ kan afsluiten.

Comments on this entry are closed.