Dienstenwijzer

Wat wij doen voor je

Leningen.nl bemiddelt zonder voorafgaand advies en heeft de mogelijkheden om consumptieve kredieten met elkaar te vergelijken. Je kiest zelf het product waarvan je vindt dat het bij je past. Dit wordt “execution only” genoemd. Deze vorm van dienstverlening is uitsluitend geschikt voor consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product te kiezen. Je schakelt ons in om een specifiek product van een specifieke aanbieder aan te vragen. Dit betekent in de praktijk dat je voorafgaand aan de dienstverlening onder meer het volgende aangeeft:

  • De hoogte van het gewenst krediet;
  • De gewenste aanbieder;
  • De gewenste productvorm;
  • De gewenste looptijd;
  • De gewenste maandtermijn.

Uiteraard proberen wij – samen met de aanbieders van kredieten – ervoor te zorgen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Leningen.nl streeft naar volledigheid. Op dit moment hebben wij nog niet afspraken met alle kredietverstrekkers in Nederland.Om goed te kunnen bepalen welk consumptief krediet aansluit bij jouw wensen en persoonlijke situatie kun je gebruik maken van de informatie op onze website. Indien je twijfelt of je over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen dan kun je dit toetsen op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) www.weetwatjeweet.nl. Indien je niet over voldoende kennis en ervaring beschikt kunnen wij je helaas niet van dienst zijn. Wij brengen je, indien gewenst, graag in contact met een financieel adviseur die je wel het benodigde advies mag geven. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van execution only dien je, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een execution only-verklaring te ondertekenen. Onze dienstverlening valt in het kader van de Wft onder “verkoop op afstand”. Dit houdt in dat je als consument het recht heeft om de overeenkomst(en), tot 14 dagen na het afsluiten, te annuleren.

Wat verwachten we van jou?

Je mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van jou. In elk geval dat je de juiste gegevens verstrekt. Controleer voor de zekerheid de gegevens die je aan ons verstrekt. Als achteraf blijkt dat de gegevens onjuist zijn kan ons advies dan wel de offerte worden ingetrokken. Het is voor ons belangrijk om te weten of je ergens anders ook leningen hebt lopen. Hiermee kunnen we kijken of je misschien je maandlasten kunt verlagen Mochten er in je persoonlijke situatie wijzigingen voordoen, dan verwachten wij dat je dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat financiële risico’s niet te groot worden. Onder wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, wijziging van je e-mailadres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende consumptieve kredieten en of andere financieringen.

Hoe verdient Leningen.nl geld?

Voor een goedgekeurde lening ontvangen wij een vergoeding van de kredietverstrekker. Onze dienstverlening is voor jou gratis. Leningen.nl ontvangt een doorlopende vergoeding over de hoogte van het openstaande bedrag. Wij hebben geen enkele stimulans om de ene kredietverstrekker te verkiezen boven de andere.

AFM en de Kamer van Koophandel

Leningen.nl is onderdeel van Overstappen.nl B.V. en is gevestigd aan de Overtoom 62, 1054 HL Amsterdam en staat geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder het WFT (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12012535. Overstappen.nl staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58316477 (Overstappen.nl B.V.).

Klacht over een verzekering of financiële dienst

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Leningen.nl? Dan kun je een klacht indienen via service@leningen.nl. Binnen 2 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging van je klacht en lees je bij wie je klacht in behandeling is. De behandelaar laat je per e-mail weten in hoeverre je klacht gegrond is verklaard en hoe wij aan je bezwaren gehoor zullen geven. Indien je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid).

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar? Dan kun je het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de bank of verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook Overstappen Holding bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten waarin de rechter uiteindelijk een uitspraak zal doen.

Kifid


Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Je kunt alleen terecht bij het Kifid als je niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener je klacht heeft afgehandeld.

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: http://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248