Privacy en Cookies

Bij Leningen.nl maken we het mogelijk om verschillende kredietverstrekkers te vergelijken, zodat je kan besparen op je maandelijkse kosten. Om dat mogelijk te maken, slaan we gedurende je bezoek van onze website gegevens van je op. Om je een advies op maat te kunnen geven over je vergelijking hebben we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van je nodig en om zo een relevante vergelijking te kunnen tonen. Daarnaast plaatsen we cookies om onze website te kunnen optimaliseren.

Omdat we jouw bezoek makkelijk willen laten verlopen, maar ook later zo makkelijk mogelijk willen maken, slaan we bepaalde gegevens voor langere tijd op. We gebruiken jouw data uitsluitend om het jou makkelijker te maken en zijn open over het wat en het waarom. Lees dus vooral verder! Wij hebben niets te verbergen ?.

Algemene informatie Leningen.nl

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. De door jouw verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door jou gekozen aanbieder verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen.

Voor de verwerking van gegevens die we nodig hebben voor het vergelijken van leningen is Overstappen.nl B.V., gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34331885, verantwoordelijk.

Tevens staan wij geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) onder registratienummer: 12012535

Als je onze website bezoekt

Wanneer je gebruikt maakt van onze website, slaan we stukjes informatie op in je browser of op onze eigen servers. Dit doen we met cookies. Aan de hand van die cookies kunnen we we je herkennen en volgen tijdens je bezoek. Belangrijk om te weten: dit is volledig anoniem. We gebruiken de informatie uitsluitend om jouw volgende bezoek en dat van anderen beter te maken.


Google Analytics
Om te zien hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en ervaren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we de ervaring op onze website beter maken. Om je te herkennen als unieke gebruiker, ook als je op een ander apparaat terugkeert, plaatsen we hiervoor een cookie in je browser en verpakken we je vergelijking tot een niet te herleiden identifier. Daarmee kunnen we ook zien welke versie van een bepaalde pagina je bezocht hebt als hier we hier een test met twee versies op hebben lopen. Deze gegevens zijn 38 maanden geldig.


Hotjar
Voor een diepgaande analyse van jouw ervaring op onze website gebruiken wij op sommige pagina’s Hotjar. Dit is een applicatie waarmee we opnames en snapshots van je bezoek kunnen maken. Ook kunnen we er korte vragen mee stellen. Alles wat we hiermee vastleggen is volledig anoniem en niet tot jou te herleiden.

Overige bepalingen


E-mail
Op het moment dat je op onze website je e-mailadres achterlaat, kunnen we je benaderen via e-mail. Als je een product via onze overstapservice aanvraagt, gebruiken we je e-mailadres om je informatie te geven over de door jou aangevraagde producten, vragen we je om feedback om onze services te verbeteren en brengen we je op de hoogte als het tijd is om opnieuw over te stappen. Wanneer je jouw e-mailadres achterlaat om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of offertes of overzichten te ontvangen, sturen we je naast de service die je met je inschrijving aanvraagt, maandelijks een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen.

Naast je e-mailadres voegen wij, indien je deze hebt ingevuld op onze website, je aanhef, eigennamen, geboortedatum en telefoonnummer toe aan je profiel. Dit doen we om je op een persoonlijke manier aan te kunnen spreken. Wij bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor alle e-mailcommunicatie. Dit doe je door op de afmeldink in een van onze e-mails te klikken. Op dat moment ontvang je geen communicatie meer van ons op het desbetreffende e-mailadres.


Social Media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat je gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan je persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat je van deze diensten gebruik gaat maken.


Controle betalingsverplichting
De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de leveringsovereenkomst. Hierbij zullen de gegevens die je invult worden getoetst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de leveringsovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Beveiliging
Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Leningen.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van de gebruiker worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Leningen.nl wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.


Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je als gebruiker belangrijke nieuwe rechten om meer controle te krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van je hebben in te zien, te wijzigen of volledig te verwijderen. Ook kun je ons vragen de gegevens aan aanbieders van gelijksoortige services door te geven. Stuur daarvoor een mail naar privacy@overstappen.nl of bel ons op 020 – 760 42 42.