Nederlanders hebben moeite om uitgeleend geld terug te vragen

Zonder twijfel geld voorschieten of uitlenen aan een vriend of familielid is niet vanzelfsprekend voor alle Nederlanders. Een derde trekt de portemonnee liever niet om iets voor te schieten, blijkt uit onderzoek van Leningen.nl. Een verklaring hiervoor is dat het uitgeleende geld niet altijd wordt terugbetaald. Kopieer de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:650px;overflow:hidden" src="https://localfocus2.appspot.com/5ddbb226efeee"></iframe>

Ook de kleintjes worden teruggevraagd

Twee resultaten, die elkaar lijken tegen te spreken, vallen op in het onderzoek: enerzijds vindt de helft van de ondervraagden het moeilijk om meerdere keren geld terug te vragen als dit niet direct wordt terugbetaald, anderzijds vinden Nederlanders het geen probleem om kleine bedragen van €2 terug te vragen. Het uitgeleende geld terugkrijgen gaat kennelijk niet vanzelf, waardoor de uitlener hier vaak om moet vragen. Vrouwen hebben hier opvallend meer moeite mee dan mannen (respectievelijk 67,7% om 47,6%). Hoewel het terugvragen van geld als onprettig wordt ervaren, gebeurt het wel structureel: uitgeleend geld moet worden terugbetaald, of dit nou een groot of klein bedrag is. 66 procent van de ondervraagden geeft aan uitgeleend geld altijd terug te vragen, ook al is het maar €2.

Financiële bijdrage na uitnodiging is Nederlanders niet vreemd

Iemand uitnodigen voor een etentje of aanbieden om mee te rijden, impliceert dat de kosten voor de uitnodiger zijn. Dit geldt echter niet voor millennials. Zij vinden het delen van de kosten meer dan normaal, ook na een uitnodiging. 31 procent van de mensen tussen 18 en 34 jaar vraagt achteraf om een financiële bijdrage.Kopieer de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:650px;overflow:hidden" src="https://localfocus2.appspot.com/5ddbb27571994"></iframe>

Uitlenen betekent niet altijd terugkrijgen

Mensen die bereid zijn om geld uit te lenen aan een ander, kunnen er niet vanuit gaan dat zij dit automatisch weer terugkrijgen. Niet iedereen is even goed in het onthouden van de uitstaande leningen, twee op de drie Nederlanders (62,1%) vergeet nog wel eens van wie zij geld terug moeten krijgen. Zij kunnen echter niet altijd rekenen op de eerlijkheid van de lener. Ruim 1 op de 10 Nederlanders (13,2%) geeft namelijk toe dat zij soms doen alsof zij zijn vergeten dat zij iemand geld schuldig zijn. Vooral mensen tussen de 25 en 34 jaar hebben last van dit specifieke geheugenverlies. Kopieer de onderstaande html-code om de interactieve grafiek over te nemen:

<iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:650px;overflow:hidden" src="https://localfocus2.appspot.com/5ddbb29ea413a"></iframe>