Is de rente van consumptief krediet aftrekbaar?

Is de rente van consumptief krediet aftrekbaar?

In het verleden was het vaak mogelijk om rente van consumptief krediet af te trekken van de belasting. Tegenwoordig is de rente van een lening alleen nog aftrekbaar als een eigen woning financieren of verbouwen het daadwerkelijke leendoel is. Daarnaast moet de woning als hoofdverblijf dienen. Vanwege de renteaftrek en lagere nettolasten is het voor sommige doelen doorgaans aantrekkelijk om een lening aan te vragen.

Restschuld (financieren)

Het rentetarief dat wordt betaald over een restschuld is fiscaal aftrekbaar. Dit voordeel geldt zowel voor het doorlopend krediet als een persoonlijke lening. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de restschuld na 29 oktober 2012 moet zijn ontstaan. Sinds 1 januari 2015 is de termijn dat deze rente mag worden afgetrokken verlengd van 10 naar maximaal 15 jaar.

Verbouwing (financieren)

Heb je recentelijk geld geleend voor een verbouwing? In dit geval kunnen de rente- en financieringskosten fiscaal aftrekbaar zijn. Het rentetarief is fiscaal aftrekbaar wanneer je een persoonlijke lening afsluit. De termijn dat je deze rente mag aftrekken is maximaal 10 jaar.