Is het mogelijk om geld te lenen zonder vast contract?

Geld lenen zonder vast contract

Zonder vast inkomen of contract is geld lenen vaak lastig. Bij het verstrekken van een lening is één van de eisen die kredietverstrekkers stellen dat je in het bezit moet zijn van een vast inkomen. Wanneer je een uitkering of een tijdelijk contract hebt, is er in de meeste gevallen geen sprake van een vast inkomen. Echter is het in sommige gevallen toch mogelijk om zonder vast inkomen een lening te verstrekken. Wel is dit alleen mogelijk met de kleinere leenbedragen. Wanneer je als bezitter van een tijdelijk contract of een uitkering kan aantonen dat je andere bronnen van inkomsten hebt, kan de bank toch groen licht geven om jou een lening te verstrekken. De kredietverstrekker bekijkt daarnaast je werkverleden en de toekomstige financiële situatie.

Op het moment dat je in het bezit bent van een intentieverklaring van een werkgever is de kans groot dat je bij een groot aantal kredietverstrekkers geld kan lenen. In een intentieverklaring geeft de werkgever aan dat het tijdelijke contract wordt opgevolgd door een vast contract. Wel stellen sommige banken naast het vragen van een intentieverklaring nog aanvullende eisen. Deze eisen houden in dat je minimaal 25 jaar oud moet zijn, getrouwd bent of samenwoont en beschikt over een arbeidsverleden van minstens 24 maanden.