Wat zijn de verschillende soorten rentes?

Wat zijn de verschillende soorten rentes?

Op het gebied van het verstrekken van leningen onderscheiden wij twee soorten renten, namelijk vaste rente en variabele rente.

Vaste Rente

Vaste rente is de een statische vorm van rente. De hoogte van de rente als je een lening afsluit blijft gedurende de looptijd hetzelfde. Dit systeem kent zijn voordeel bij een stijgende markt, maar is nadelig bij een daling van de rente vlak nadat je een lening hebt afgesloten. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening heb je te maken met vaste rente. Net als dat de hoogte van het krediet niet veranderd, is dat ook zo bij de rente.

Variabele Rente

Variabele rente kenmerkt zich door het feit dat de hoogte van deze rente ieder moment kan veranderen. Dit hangt af van de omstandigheden op de geld-en kapitaalmarkten. Vaak wordt de hoogte van de rente per maand, kwartaal of per half jaar vastgelegd. De rentepercentages bij het doorlopend krediet zijn altijd variabel.

Risk Based Pricing Risk based pricing oftewel ‘rente gebaseerd op risico’, is een manier waarop kredietverstrekkers het rentetarief vastleggen. Hierbij wordt gericht gekeken naar de persoonlijke situatie van de desbetreffende persoon. Aan de hand van bijvoorbeeld het hoogte van het inkomen, de woonsituatie en openstaande leningen wordt het rentepercentage bepaald. Hoe hoger het risico van de kredietverstrekker, hoe meer rente iemand moet betalen.