Geld lenen kost geld

Lening voor inwoners van Montferland voor het verwijderen van asbest

Findio
Meer info
Geld lenen vanaf 4,3%
Klanten beoordelen Findio met een 9,4!
Gratis offerte
ABN Amro
Meer info
Geld lenen vanaf 4,7%
Minimaal €500 en maximaal €75.000
Gratis offerte
ING Bank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,6%
Minimaal €2.500 en maximaal €75.000
Gratis offerte
Rabobank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,7%
Minimaal €2.500 en maximaal €50.000
Gratis offerte

De gemeente Montferland wil haar inwoners een goedkope lening aanbieden zodat ze asbestdaken kunnen laten verwijderen. De gemeente stelt daar mogelijk tienduizenden euro’s voor ter beschikking. Deze regeling geldt de komende 4 jaar als de gemeenteraad instemt met het plan. Dat vertelt Walter Gerritsen, wethouder van de gemeente Montferland.

Verwijderen van asbest met lening

De lening die de gemeente gaat verstrekken heeft veel overeenkomsten met duurzaamheidsleningen die consumenten kunnen afsluiten bij de bank. Met een duurzaamheidslening kunnen mensen energiebesparende maatregelen aan een woning financieren. Wethouder Gerritsen geeft aan dat de rente tegenwoordig erg laag is. Men kan daarom ook goedkoop geld lenen bij de bank voor het verwijderen van asbest. Hij denkt dat vooral mensen die geen extra lening bij de bank kunnen afsluiten, graag gebruik van de gemeentelening maken.

Stimuleringsregeling asbestverwijdering

De gemeente heeft met de stimuleringsregeling asbestverwijdering, zoals het initiatief wordt genoemd, gereageerd op verzoeken van particulieren en bedrijven. Met name in de buitengebieden is er vraag naar een dergelijke steun in de rug voor eigenaren van daken met asbest. In de buitengebieden staan nog veel opslagruimten en stallen waarin asbest is verwerkt. Alle daken met asbest moeten verplicht voor 2024 van het rijk worden vervangen. De daken zouden een te groot risico vormen voor allereerst de eigenaren maar ook van omwonenden en medewerkers.

Gebruik maken van een subsidieregeling

Heeft u een asbestdak en bent u geen inwoner van de gemeente Montferland? Dan zijn er ook andere manieren om in financieel opzicht een steuntje in de rug te ontvangen. Zo kan u profiteren van een speciale subsidieregeling van de overheid. U ontvangt dan van het rijk per 1² meter een vergoeding van €4.50. De maximale vergoeding is €25.000. Echter, voor veel eigenaren van asbestdaken is een subsidie alleen niet voldoende. Ze moeten er geld bij lenen. Met de lening voor het verwijderen van asbestdaken wil de gemeente haar bewoners in beweging brengen.

Nederlandse staat leent minder dan vooraf werd gedacht

De Nederlandse staat leent dit jaar een flink stuk minder dan vooraf werd gedacht. Dat is een flinke financiële meevaller.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie

Er werd uitgegaan van 56.8 miljard euro. Toch blijkt de behoefte nu een stuk minder te zijn namelijk 48.7 miljard euro. Het is nog wel een schatting. Zo maakt het Agentschap van de Generale Thesaurie, een onderdeel van het ministerie van Financiën, bekend.

Nederlandse economie groeit

De Nederlandse economie heeft een flinke groei doorgemaakt. De verwachting is dat ook in 2018 de economie opnieuw een groeispurt maakt. Daarnaast is er een enorme stijging van een kasoverschot. Deze twee factoren zorgen er dus voor dat er veel minder geld geleend hoeft te worden.

Meer geld naar de schatkist door verkoop belangen in ABN Amro

Daarnaast profiteert de staat ook van een aantal verkopen. Zo heeft de Nederlandse staat onlangs zijn belangen verkocht in ABN Amro. En daarbij zijn tevens de belangen in verzekeraar ASR verkocht. In totaal zijn die belangen 2.5 miljard euro waard. Het geld gaat rechtstreeks naar de Nederlandse schatkist.

Nederlandse overheid leent ook in 2018 minder

Waarschijnlijk zal de staat ook in 2018 veel minder geld hoeven te lenen. Het Agentschap van de Generale Thesaurie gaat voorlopig uit van een geldbedrag van bijna 50 miljard euro. Een stuk minder dan begroot.

Gaat studielening duurder worden in 2018?

Studeren gaat waarschijnlijk duurder worden de komende jaren. Zo lazen we in het regeerakkoord dat de partijen besloten hebben om het studievoorschot aan te laten sluiten bij de 10-jaarsrente.

Dat is geen goed bericht voor degenen die geld lenen om hun studie te bekostigen. Zij gaan in de toekomst daarvoor extra rente betalen. Hieronder leest u meer over dit regeerakkoord.

Studeren duurder? Zo zit het:

Studeren is duur. Maar ook de overheid maakt kosten voor het verstrekken van studieleningen. Zij lenen immers daarvoor geld. Het geld halen ze bij staatsobligaties vandaan. En net zoals u rente moet betalen over de studielening, zo moet ook de overheid rente betalen over het bedrag dat ze lenen. En die rente berekenen ze door aan alle studenten. Bij langlopende leningen (dus hoe langer de rente wordt vastgezet) is de rente hoger.

5 en 10- jaarsrente

De Nederlandse overheid maakt nu gebruik van de 5-jaarsrente. Die rente staat dus 5 jaar vast en wel tegen een negatieve rente van -0.23 %. Studenten die geld gaan lenen bij de overheid en er 10 jaar over willen doen om dit af te lossen, die lenen tegen een rente van (op dit moment) 0.58 %. Want het is immers zo dat hoe langer de rente vast staat, des te hoger de rente. In de praktijk komt het erop neer dat een studentenlening met een looptijd van 10 jaar, zo’n 85 euro extra per jaar kost.

De nieuwe leennorm geldt niet voor de studenten van nu

Overigens is er ook goed nieuws voor studenten. Want de nieuwe rente voor leningen van 10 jaar, die gaat alleen gelden voor mensen die in de toekomst gaan studeren. Als u op dit moment studeert, dan hoeft u zich geen zorgen te maken.

Ps: Voordat de nieuwe rentevoet voor nieuwe studenten gaat gelden, is er nog wel een wetswijziging nodig. Definitief is het dus nog allerminst…

Garanties Ministerie Economische Zaken voor MKB kredietverstrekkers

Bent u ondernemer en al een tijd op zoek naar een zakelijke financiering? Bijvoorbeeld om een belangrijke machine aan te kunnen schaffen of een bestelbus voor de zaak? Dan weet u als geen ander hoe lastig het kan zijn een krediet af te sluiten bij de bank. Starters kunnen een zakelijk krediet al wel helemaal op hun buik schrijven. En als mkb’er moet u uitstekende jaarcijfers kunnen aantonen.

Het Ministerie van Economische Zaken gaat kredietverstrekkers stimuleren om meer geld vrij te maken voor het zzp en mkb. Ze doen dat door garanties te verstrekken aan kredietaanbieders die met name kredieten aan bedrijven verstrekken.

Het Ministerie van Economische zaken heeft 2 garanties verstrekt

Het ministerie heeft direct 2 garanties gegeven aan nieuwe zakelijke kredietverstrekkers. Dat zijn FundIQ en DBS2 Factoring. Deze 2 nieuwe spelers op de markt hebben ook meteen aangekondigd fors meer geld vrij te maken voor ondernemers die niet over een grote portemonnee beschikken.

DBS2 Factoring

De nieuwe kredietverstrekker DBS2 Factoring verstrekt kredieten aan bedrijven. Dankzij de garantie van de overheid kunnen ze nu 4 miljoen euro extra reserveren voor de ondernemer in het mkb of zzp.

FundIQ

FundIQ, tevens een nieuwe kredietaanbieder, gaat nog meer geld beschikbaar stellen aan ondernemers. Bedrijven maken nu meer kans op een zakelijk krediet omdat FundIQ 31 miljoen euro beschikbaar stelt. FundIQ richt zich met haar financiële diensten vooral op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die over weinig kapitaal beschikken.

Volgens minister Henk Kamp is het verstrekken van krediet cruciaal

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is van mening dat het met name voor het mkb gemakkelijker moet worden gemaakt om zakelijk geld te lenen. Deze bedrijven konden jarenlang te weinig investeren omdat banken simpelweg geen tot nauwelijks zakelijke leningen verstrekten. Het mkb is goed voor 3.1 miljoen banen in Nederland. Een groei van het mkb, door middel van leningen, is dus ook goed voor de Nederlandse economie.

Gemeente Berg en Dal gaat starterslening van 30.000 euro verstrekken

Woont u in de gemeente Berg en Dal, bent u starter en ziet het er naar uit dat u niet voldoende geld kan lenen voor een woning in de vorm van een hypotheek? Dan hebben we goed nieuws voor u. Want de gemeente Berg en Dal doet u een handreiking en biedt sinds kort startersleningen aan tot €30.000. Daarmee kunt u de maximale hypotheek aanvullen en mogelijk toch een woning kopen.

Banken stellen strenge eisen aan de koopgrage starter

Starters kunnen steeds moeilijker aan een hypotheek en dus een woning komen. Met name de starters tot 27 jaar hebben het lastig. Zelf moet deze categorie kopers eigen geld aanbrengen. Veel jongere kopers kunnen dat niet en daarvoor maakt de gemeente Berg en Dal geld vrij.

Meer doorstroming

In de eerste plaatst biedt het natuurlijk starters de ideale kans om toch te kunnen kopen. Maar de gemeente heeft een diepliggender doel en dat is de doorstroming te bevorderen in de huursector en koopsector in de gemeente. Het is bekend dat een extra lening voor starters vrijwel altijd een merkbaar effect heeft op de doorstroming op de woningmarkt maar óók op de bouwsector. Er moeten immers meer woningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen.

500.000 euro in het fonds voor startersleningen

De gemeente stopt, zoals het nu lijkt, 500.000 euro in het fonds dat het ‘fonds starterslening’ wordt genoemd. De leningen mogen worden terugbetaald met een klein beetje rente. Dit kost Berg en Dal dus geen geld. Het geld dat terugvloeit in het fonds kan worden gebruikt voor het verstrekken van meer leningen voor starters. Waar komt het geld zo snel vandaan? De 5 ton wordt gehaald van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Veel starters wonen noodgedwongen thuis

De cijfers liegen er niet om. Veel starters wonen namelijk nog min of meer gedwongen thuis: 47 procent. En het andere deel huurt: 53 procent. Overigens kan u als starter in de gemeente Berg en Dal tot maximaal 30.000 euro lenen.

Voorwaarden

Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. U moet daarvoor minimaal 1 jaar wonen in deze gemeente en uw toekomstige woning mag niet meer waard zijn dan €215.000.

Blijft de hypotheekrente gelijk of gaat het omhoog?

Lezers van onze blog en de nieuwssectie hebben we de voorbije 4 weken extra geïnformeerd over de hypotheekrente. Dit blijft voorlopig de gemoederen in beweging brengen. Voor veel woningbezitters -die van plan zijn om hun hypotheek over te sluiten- én starters die voor het eerst een woonlening gaan afsluiten, kan de hoogte van de hypotheekrente veel verschil maken.

Spannende tijden voor starters

Met name voor de starters kunnen er in 2018 spannende tijden aanbreken. Een hogere rente betekent namelijk dat ze minder geld kunnen lenen. En minder geld lenen betekent automatisch genoegen nemen met een kleinere woning of een andere woonomgeving. Na dit blog nemen we voor een tijdje afstand van alle speculaties rondom de rentes op hypotheken. Want we hebben er de laatste tijd voldoende over geschreven…

Experts spreken elkaar tegen over hypotheekrente prognose

Zelfs experts spreken elkaar tegen. De ene expert roept op zijn hardst dat de rente nog voor een lange tijd stabiel blijft, terwijl weer andere economen bijna zeker weten dat de rente in 2018 wel eens kan gaan stijgen. En u? En wij? We weten het niet. Wat Leningen.nl wél weet is dat de Europese Centrale Bank in 2018 het opkoopprogramma van dure staatsleningen doorzet. En dat ook nog eens langzamer afbouwt dan werd verwacht.

Econoom Philip Bokeloh is voorzichtig optimistisch gestemd

Overigens verwacht Philip Bokeloh, een gerespecteerd econoom met verstand van de woningmarkt, dat de rente wel gaat stijgen maar vele malen langzamer dan eerst werd aangenomen. Dhr. Bokeloh is werkzaam bij de ABN Amro en gaat er vanuit dat de rente op staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar stijgt naar 1% in 2018. Een lage obligatierente gaat altijd gepaard met een lage hypotheekrente.

Rente en leenbedrag

De hoogte van de rente is met name voor starters erg belangrijk. Ook al stijgt de rente ‘maar’ met een half procentje, dat heeft direct gevolgen op het maximale leenbedrag. Kan men minder geld lenen omdat de rente stijgt, dan neemt de vraag naar koopwoningen af. Dat heeft weer gevolgen voor de woningprijzen.

Weinig woningen in de verkoop in de Randstad

In de Randstad zijn er overigens nu al veel minder woningen beschikbaar. Er was een grote run op koopwoningen, het bord is nu leeg. Er moeten daarom dringend meer nieuwe woningen worden bijgebouwd. Al was het alleen maar om de huizenprijzen nog enigszins op een normaal niveau te houden.

Onderzoek Geldshop toont aan dat meer mensen leningen samenvoegen

Geldshop dook de archieven in en onderzocht meer dan 96.000 kredieten die werden afgesloten in 2014, 2015 en 2016. De bemiddelaar in consumptieve kredieten constateerde dat steeds meer consumenten hun (dure) leningen samenvoegen tot 1 grote lening. Zo laten ze steeds vaker hun krediet op betaalrekening (roodstand), een webwinkelkrediet, een creditcardschuld en andere kleine leningen samenvoegen.

Geld besparen door leningen samen te voegen

Door te dure leningen samen te voegen kan ook u veel geld besparen. De kredietbemiddelaar schrijft op haar website dat in 2016 het aantal oversluitingen van leningen steeg met 29%. Opzienbarend of in ieder geval opvallend is, dat het totale leenbedrag wel daalt. Zo is het gemiddelde bedrag dat huishoudens lenen gedaald met maar liefst 8,3%! Voor het oversluiten van leningen in 2016, leenden Nederlanders plus minus 26.500 euro.

Een besparing kan al gerealiseerd worden door het oversluiten van 1 lening. Dat is vooral het geval bij dure persoonlijke leningen die in het verleden zijn afgesloten tegen een hoge rente die werd vastgezet voor een langere periode. Ook roodstand is een dure vorm van geld lenen en dit kan u het beste omzetten naar een klein doorlopend krediet.

Beginnen met een schone lei in het nieuwe jaar

Consumenten blijken aan het begin van het jaar met name grotere leningen over te sluiten. Zo blijkt uit onderzoek van Geldshop dat met name in januari en februari van 2016 het aantal oversluitingen op een hoogtepunt was. In deze periode werden de meeste leningen met hoge leenbedragen overgesloten.

Lening oversluiten met name rendabel bij hoge leenbedragen

Het samenvoegen van meerdere kleine leningen of het oversluiten van 1 grote lening, dat is met name interessant wanneer het in totaal gaat om hogere leenbedragen. Het kan bij een hoger leenbedrag een huishouden zo een besparing van enkele honderden euro’s per maand opleveren.

Renteloze lening voor inwoners Eindhoven als stimulans plaatsing zonnepanelen

Zondag 8 oktober – Eindhoven | Bewoners van Eindhoven kunnen binnenkort gebruik gaan maken van een speciale lening van de gemeente. Dit betreft een renteloze lening die kan worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen.

Geld lenen voor zonnepanelen

De gemeente heeft als doel om Eindhoven te verduurzamen en ziet graag dat haar inwoners meer energie gaan halen uit zonnepanelen. Er moeten dus meer zonnepanelen komen en daarvoor heeft Eindhoven een plan ontwikkelt. Een regionaal plan. Omdat niet alle huiseigenaren de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen zomaar even kunnen financieren, trekt de gemeente in totaal 15 miljoen euro uit. Voldoende voor duizenden huiseigenaren. Zij kunnen een renteloze lening bij de gemeente afsluiten en daarvan de kosten voor zonnepanelen financieren. Het plaatsen van deze panelen kost gemiddeld €5000.

Looptijd van 15 jaar

De looptijd van de lening bedraagt 15 jaar maximaal. De gemeente rekent voor de leningen geen rente. Plaatsen van zonnepanelen levert de huishoudens (3000 inwoners kunnen aan een lening geholpen worden) jaarlijks een flinke besparing op tot 135 euro. Met dat bedrag kan de lening maandelijks een gedeelte afgelost worden.

CO²- uitstoot terugdringen een prioriteit

Het eigenlijke doel van de gemeente is het terugdringen van de uitstoot van CO². Stel als 3000 huishoudens gebruik van de lening maken, dan zal het stroomgebruik afnemen met in totaal 3%. De uitstoot van CO² wordt daarmee teruggedrongen met maar liefst 3,8%.

Overigens kunnen niet alleen inwoners van Eindhoven deze lening zonder rente aanvragen. Er doen namelijk meer gemeenten mee. Zo is de lening straks ook beschikbaar in de volgende plaatsen:

• Asten
• Best
• Cranendonck
• Deurne
• Geldrop-Mierlo
• Gemert-Bakel
• Laarbeek
• Nuenen
• Someren
• Son en Breugel
• Valkenswaard en tenslotte Waalre.

Collectief inkopen van zonnepanelen

Het is straks de bedoeling om te werken met een provider die ervoor moet zorgen dat alle zonnepanelen gezamenlijk ingekocht worden. Ook zal de plaatsing in dezelfde periode geschieden.

Komt de Playstation Creditcard binnenkort naar Nederland?

Fanatieke gamers opgelet: Playstation heeft een ‘Playstation Creditcard’ onthult in samenwerking met Capital One en Sony Rewards. Met deze nieuwe creditcard kunnen gebruikers extra punten en bonussen vergaren. De kaart wordt de ‘Playstation Credit Card’ genoemd.

Welke mogelijkheden biedt de Playstation Credit Card?

Gamers hoeven nu niet meer op een omslachtige manier te betalen voor aankopen die ze doen in de Playstation-store. Al deze aankopen doet u vanaf heden met de creditcard voor de Playstation. Tevens kunt u met deze creditcard ook gewoon andere producten betalen. Zoals uw telefoonrekening of apps.

50 dollar krediet bij uw eerste aankoop

Gebruikers die voor een eerste keer een betaling doen met de Playtation Credit Card, die ontvangen maar liefst 50 dollar aan krediet die ze kunnen gebruiken in de Playstation Store. Bij extra aankopen die u daarna doet ontvangt u punten. Daarbij ontvangt u bonuspunten bij sommige andere aankopen.

5 maal zoveel punten

Alle aankopen van producten van Playstation en in de Playstation Store zijn goed voor een vervijfvoudiging van uw punten! Betaal uw telefoonrekening met deze kredietkaart en de punten worden verdrievoudigt. De overige betalingen met de kaart leveren u een gewoon puntenaantal op.

Wanneer komt deze kredietkaart naar Nederland?

De speciale Playstation kredietkaart is op dit moment alleen nog te gebruiken in de VS. Kaartuitgever Capital One is namelijk vooral actief in de Verenigde Staten en niet in de Benelux. We denken dat het niet lang meer zal duren eer de creditcard ook in Nederland beschikbaar zal zijn voor gebruikers van de Playstation.

Wat is de actuele leenrente oktober 2017?

Wat zijn de actuele rentetarieven voor oktober 2017? Als u goedkoop geld wilt lenen, dan is het belangrijk om de rentetarieven goed in de gaten te houden. In september 2017 konden zowel consumenten als ondernemingen nog steeds spotgoedkoop geld lenen. Hoe is dat in oktober 2017?

Leenrente ontwikkeling oktober 2017

De hoogte van de leningrente zegt iets over de kosten van een lening maar ook iets over het maximale leenbedrag. Hoe hoger de rente is, des te minder geld een gemiddeld Nederlands huishouden kan lenen. Hoeveel geld u kan lenen hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij geven u op deze pagina een indicatie van de actuele leenrente van diverse bekende kredietverstrekkers in Nederland.

Actuele rente persoonlijke lening op 6 oktober 2017

4,20 % Defam
4,20 % Freo
4,30 % Findio
4,30 % Interbank
4,70 % Nationale Nederlanden
5,00 % ABN AMRO
5,30 % Qander

Rentepercentage doorlopend krediet 6-10-2017

4,50 % Nationale Nederlanden
4,60 % Defam
4,60 % Freo
4,70 % Interbank
4,80 % ABN AMRO
4,90 % Qander
4,90 % Findio

Hoe de ECB in feite de rente op leningen bepaald

De ECB is van plan om tot eind december dit jaar nog staatsleningen op te kopen. Zij pompen daarmee nog steeds grote hoeveelheden geld in de economie. Daarmee blijft de marktrente kunstig op een laag niveau. En dat zorgt weer voor een zeer lage hypotheek- en leenrente. Wel zal de ECB eind dit jaar beginnen met een geleidelijke afbouw van het opkoopprogramma. Dat is mogelijk nu de economie in de Europese Unie weer groeit.

Hypotheekrente verwachting 2018

De ECB probeert ook in 2018 druk te houden op de marktrente. De Europese Centrale Bank wil de rente niet te snel laten stijgen. Wel volgt de ECB meestal de FED. Dit zijn de Amerikaanse Centrale Banken. Zij hebben onlangs al de beleidsrente verhoogt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat in 2018 de hypotheekrentes langzaam maar zeker zullen gaan stijgen.