Gemeentelijke lening voor lagere inkomens zodat een woning kan worden aangekocht

Mensen met een laag inkomen kunnen wellicht binnen afzienbare tijd toch een woning kopen in de gemeente Amsterdam. Er zou een speciale lening moeten komen voor iedereen met een beperkt inkomen, aldus de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA). Die lening moet door de gemeente worden verstrekt. Daarmee kan de huizenmarkt, die in Amsterdam behoorlijk verstoord is, weer in balans worden gebracht.

Gemeentelijke lening komt in plaats van starterslening

 De RMA adviseert de gemeente Amsterdam in een rapport die het deze week uitbracht om snel maatregelen te nemen. Veel potentiële huizenkopers hebben behoefte aan een extra lening, zodat zij daarmee hun maximale hypotheek kunnen aanvullen en een woning kunnen kopen. Amsterdam heeft veel inwoners die bij de bank onvoldoende kunnen lenen voor een huis. Volgens de Rekenkamer Metropool Amsterdam zou de gemeentelijke lening verstrekt moeten worden aan de lage inkomens en middeninkomens. Deze huishoudens kunnen niet meer gebruik maken van de starterslening, aangezien het geld daarvoor op is.

Meer huurwoningen voor betere doorstroming

Maar volgens de RMA is een gemeentelening verstrekken aan lage- en middeninkomens niet de enige maatregel die de gemeente moet nemen. Want de woningmarkt is ook uit balans doordat de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te laag is. Mensen met lage inkomens moeten bovendien nu nog te lang wachten op een sociale huurwoning. De RMA stelt de gemeente Amsterdam daarom voor om extra huurwoningen voor deze doelgroep te gaan bouwen.

Huurprijzen moeten binnen de perken blijven

Naast het verstrekken van een gemeentelijke lening en het bouwen van extra sociale huurwoningen, moet de gemeente er volgens de RMA ook voor zorgen dat de huren niet meer zo hard stijgen.

Is het probleem van de aflossingsvrije hypotheken groter dan we denken?

Veel Nederlanders hebben ooit een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Zij hoeven tijdens de looptijd niets hiervan af te lossen. Over pak ‘m beet 15 á 16 jaar bereiken veel mensen die deze hypotheekvorm hebben afgesloten het einde van de looptijd. Veel woningbezitters hebben echter tegen die tijd waarschijnlijk onvoldoende kapitaal weten op te bouwen. Voor die huishoudens doemen problemen op. Is het probleem van de aflossingsvrije hypotheken groter dan we denken?

Voorspelling De Nederlandsche Bank

Ook De Nederlandsche Bank voorziet problemen en dan met name bij toekomstige gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek. Over 16 jaar, vanaf 2034, bereiken veel van deze hypotheken het einde van de looptijd. Zo moet er vanaf 2034 – 2038 een megabedrag afgelost worden: 340 miljard euro. De Nederlandsche Bank schat dat het totale kapitaal dat is opgebouwd veel te weinig is om de hypotheken te kunnen aflossen: 120 miljard euro. Het betekent dat voor het resterende deel een nieuwe financiering moet worden aangevraagd.

Opnieuw financieren

Maar zo gemakkelijk gaat het niet, een nieuwe financiering aanvragen voor een restschuld. De Nederlandsche Bank vertelt dat men daar niet zo gemakkelijk over moet denken. Zo moet men zich ervan bewust zijn dat het pensioeninkomen te laag kan zijn voor het aanvragen van een nieuwe financiering. De bank is bang dat in de toekomst een grote groep gepensioneerde woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek, hun woning moeten verkopen omdat ze geen nieuwe financiering rond krijgen. En ook al is het inkomen tegen die tijd wel voldoende, dan nog kan men te maken krijgen met exorbitant stijgende woonlasten.

Hypotheekrenteaftrek

Die stijgende lasten hebben een belangrijke oorzaak en dat is de hypotheekrenteaftrek. Nederlanders mogen namelijk maar 30 jaar van deze aftrek profiteren. En aangezien de hypotheeklasten bij een aflossingsvrije hypotheek enkel en alleen bestaat uit rente, kunnen de lasten verdubbelen wanneer het recht op de hypotheekrenteaftrek verdwijnt. U moet er in dit geval vanuit gaan dat de rente tegen die tijd hoger is dan op dit moment.

Rente + verplicht aflossen

Wanneer het recht op renteaftrek na 30 jaar verdwijnt, dan krijgt u als woningbezitter met een nieuwe financiering plotsklaps te maken met veel hogere lasten. En daarnaast moet u ook nog eens de nieuwe financiering verplicht lineair (met een lineaire hypotheek) dan wel annuïtair (met een annuïteitenhypotheek) aflossen. En hoe ouder u tegen die tijd bent, des te korter de maximale looptijd van de nieuwe hypotheek zal zijn. Dat betekent dat u per termijn een veel hogere hypotheekaflossing betaalt.

Klanten van de Volksbank worden niet meer doorgestuurd naar incassobureau

De Volksbank heeft besloten om duizenden klanten terug te halen die het heeft doorgestuurd naar incassobureaus. Het gaat in totaal om tienduizend klanten. De moederbedrijven van ASN en SNS Bank gaven eerder al aan dat ze geen klanten meer naar incassobureaus doorsturen. De Volksbank haalt eerst 5000 klanten terug die het naar Vesting Finance, een incassobureau dat specialist is in het voorkomen en terugdringen van betalingsachterstanden, had doorgestuurd. Vervolgens is het de beurt aan de overige klanten.

Waarom worden klanten teruggehaald?

Maar waarom haalt de Volksbank nou eigenlijk zijn klanten terug die het eerder heeft doorgestuurd naar incassobureaus? Net zoals bij andere banken, werden voorheen klanten met een betalingsachterstand op leningen die ongedekt zijn naar een incassobureau doorgestuurd.

Een ongedekte lening is bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een aflossingsvrije hypotheek die niet kan worden afgelost omdat er een restschuld is ontstaan na de verkoop van een huis. Alle klanten met een betalingsprobleem worden nu echter binnenboord gehouden. De belangrijkste reden daarvan is het voorkomen van extra schulden bij klanten. Want de incassokosten brengen klanten nog verder in de problemen, waardoor een lening al helemaal niet meer afbetaald kan worden.

Kosten

Natuurlijk kost dit besluit de bank geld. Zo moeten er een hoop contracten ongedaan worden gemaakt. Dat zegt Bastiaan de Ruiter, directeur Bijzonder Beheer. De Volksbank heeft de Nederlandse Staat als aandeelhouder. Met deze maatregel houden ze rekening met de belangen van de Nederlandse Staat maar ook met die van de klanten, werknemers en de maatschappij.

Klantbelang staat voorop

Uiteindelijk hoopt De Volksbank dat dankzij deze werkwijze de bank er financieel gezien ook op vooruit gaat. Maar als dat niet het geval is en de bank juist extra kosten blijft maken, dan zijn ze toch van plan om de nieuwe werkwijze te handhaven. Want het klantbelang staat voorop. De Ruiter vertelt dat het ontbinden van alle bestaande contracten bij de incassobureaus veel geld kost. Maar, zegt hij: “het gaat niet om tientallen miljoenen euro’s”.

Mensen met problematische achterstand krijgen contactpersoon

Voortaan krijgen mensen met ernstige betalingsachterstanden (lees ook: Minder betalingsproblemen Nederlanders) een eigen contactpersoon toegewezen bij De Volksbank. Dat heeft als voordeel dat ze niet telkens weer bij een nieuw persoon hun verhaal hoeven te doen. Overigens krijgen contactpersonen ook veel meer verantwoordelijkheden.

Wat gaat er op hypotheekgebied in 2018 zoal voor u veranderen?

Wij hopen dat 2017 voor u een goed jaar was. Zowel op gezondheidsgebied als op financieel gebied! Misschien dat u van plan bent om in 2018 van woning te wisselen. Of voor het eerst een woning te kopen. Op hypotheekgebied gaat er vanaf 2018 het een en ander voor u veranderen. In dit blog informeren we u over de 5 grootste veranderingen. Lees het aandachtig door, zodat u ook in 2018 weer de beste keuzes maakt en het nieuwe jaar goed begint!

Maximale hypotheek van 101% naar 100%

Als u in 2018 van woning wilt veranderen en een nieuwe hypotheek gaat aanvragen, of voor het eerst een woning koopt, dan moet u eigen geld inbrengen. De maximale hypotheek is vanaf 2018 nog maar 100% van de waarde van de woning. U kan dus alleen dat bedrag lenen wat de woning waard is. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Zo moet u de KK (Kosten Koper) uit eigen zak betalen. Kosten voor het opknappen van de woning moet u ook zelf betalen. Die kunt u niet laten meefinancieren.

Meer geld lenen met Nationale Hypotheek garantie

 Sluit een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) af. U profiteert met een dergelijke vrijwel alleen maar van voordelen. Een klein nadeel is dat u eenmalig 1,0 procent over het hypotheekbedrag van een NHG hypotheek moet betalen bij het afsluiten. Daarnaast mag u in 2018 tot een maximaal bedrag van €265.000 lenen. Met een NHG hypotheek bent u er honderd procent zeker van dat het hypotheekbedrag past bij uw inkomen. En als u in de toekomst onverhoopt met een restschuld blijft zitten, dan wordt dat bedrag kwijtgescholden. Bovendien geven banken bij een hypotheek met NHG meestal korting op de hypotheekrente.

Verandering hypotheekrenteaftrek 2018

Een andere verandering op hypotheekgebied is dat de verlaging van de hypotheekrenteaftrek. op dit moment is de hypotheekrenteaftrek nog 50%. Dit wordt verlaagd naar 49,5% in 2018. Maar echt veel zult u hier waarschijnlijk niet van merken. Alleen de hogere inkomens (meer dan €68.507 p/j) gaan het merken. De mensen in die hogere belastingschijf worden echter gecompenseerd. Daar leest u hieronder meer over.

Minder eigenwoningforfait

Voor sommige mensen stijgen de woonlasten vanaf 2018. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek verlaagd. Het Nederlands kabinet heeft besloten om het eigenwoningforfait te verlagen naar 0,60%. De verlaging van deze belasting op het bezit van een eigen woning is in het leven geroepen om vooral de hogere inkomens te compenseren.

Maximale hypotheek omhoog voor tweeverdieners

U hebt gelezen dat de veranderingen op hypotheekgebied in 2018 niet voor iedereen even gunstig uitpakken. Toch is er voor tweeverdieners ook iets positiefs te melden. Zij kunnen vanaf 2018 namelijk extra geld lenen voor een huis. Het tweede inkomen (dat is het laagste inkomen) wordt voor 70% bij de hypotheekaanvraag meegeteld.

Alweer de duizendste lening door Funding Circle in december verstrekt

Een tijdje geleden informeerden we u al over het 100ste krediet dat door Funding Circle Nederland in oktober 2017 werd verstrekt. Funding Circle maakt in een korte tijd een enorme groei door. Het leenplatform heeft zich vooral gespecialiseerd in het uitlenen van kredieten voor mkb’ers en grote bedrijven. In december werd alweer de 1000ste lening afgesloten bij Funding Circle Nederland. In totaal heeft de kredietverstrekker ongeveer 50 miljoen euro uitgeleend in het lopende jaar.

Mkb-leningen zonder onderpand

 Bij vrijwel geen enkele andere kredietverstrekker kunnen ondernemers geld lenen zonder dat er een onderpand tegenover staat. Bij Funding Circle is dat wel mogelijk. Bedrijven kunnen bij deze zakelijke leningaanbieder leningen afsluiten tot maximaal €250.000. Ook moet men kunnen aantonen minstens 2 jaar te bestaan en een omzet van minimaal €30.000 hebben. Een onderpand is dan wel geen vereiste. Wel moet u als ondernemer persoonlijk borg staan voor een zakelijke lening. Uw jaarcijfers bepalen voor een belangrijk gedeelte de hoogte van de rente.

Aantal zakelijke leningen verdubbelen

Met Funding Circle gaat het meer dan goed. Voor het eerst sinds de oprichting werden er in één maand 100 leningen afgesloten (oktober 2017). Dat aantal leningen waren goed voor zo’n 5 miljoen euro. In de maand daarna werd voor zo’n 1 miljoen euro aan leningen afgesloten. Volgens Daniel Vergne, hij is Head of Collections & Recoveries bij Funding Circle Nederland, kan de huidige groei zeker doorzetten. Daar is tenminste alle ruimte voor. Ten opzichte van 2016 zijn de cijfers verdubbeld. Dat wil Funding Circle jaar op jaar realiseren.

Ook kleine eenmanszaken bereiken

Funding Circle richt zich niet alleen op de grotere mkb-bedrijven. Ook de kleinere eenmanszaken kunnen bij deze zakelijke leningaanbieder een lening afsluiten. Toch weten de kleinere eenmanszaken hun weg naar Funding Circle nog niet echt te vinden. En daarin kan het bedrijf nog flink groeien, aldus Daniel.

Toch heeft het ook zo zijn voordelen dat de eenmanszaken zich niet massaal tot deze kredietverstrekker wenden. Want “veel harder dan de huidige groei moet het zeker niet gaan”, vertelt Daniel Vergne. “De groei moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van het klantcontact”. Aan marketing wordt niet meer geld uitgegeven maar de naamsbekendheid neemt wel toe.

Volgens Daniel is dat de kracht van Funding Circle. Als ondernemer heeft u voor een zakelijk krediet ook bij Spotcap meer kans van slagen. Daar kwam Investeerders.nl achter.

Gemeente Arnhem reageert afwijzend op de berichtgeving van programma Kassa over woekerrentes

De gemeente Arnhem heeft deze week gereageerd naar aanleiding van het televisieprogramma Kassa, waarin werd gesuggereerd dat de Gelderse gemeente woekerrentes rekent over de leningen via de sociale kredietbank. Deze leningen worden verstrekt aan huishoudens die in de bijstand zitten. Wethouder Gerrie Elfrink doet het een en ander uit de doeken in een interview. In het televisieprogramma dat vorige week werd uitgevonden, werden alle rentes van de sociale kredietbanken in Nederland op een rij gezet.

Geld lenen vreselijk duur bij gemeentelijke kredietbanken

Het bleek dat maar liefst 132 Nederlandse gemeenten voor geld uitlenen via een sociale kredietbank de maximale rentepercentages (14%) rekenen. Bij die gemeenten zit, volgens Kassa, ook de sociale kredietbank Gelderland. Deze bank verzorgt de leningen voor de gemeente Arnhem. In het VARA-programma Kassa werd een beeld geschetst waarbij Nederlanders met een bijstandsuitkering het vel over de oren werd getrokken. Wethouder Gerrie Elfrink stoorde zich aan de uitlatingen die in het tv-programma Kassa werden gedaan. “Beneden peil”, dat vindt hij van het niveau van de televisie-uitzending.

Makkelijk scoren


Volgens de Arnhemse wethouder scoort het programma wel erg gemakkelijk met een valse en bovendien vereenvoudigde beeldvorming. Zo leggen ze niets uit over de leningen van andere gemeenten die daarvoor lagere rentes hanteren. Ze “scheren gewoon alles over één kam”. En dat terwijl de gemeente Arnhem géén rente rekent voor geldleningen die zijn bedoeld voor mensen die in de bijzondere bijstand zitten. Veel andere gemeenten rekenen voor dat soort kredieten wél een rente. Zo worden de feiten verdraaid door alleen maar de maximale rentes naast elkaar te zetten. Daarnaast geldt het maximale rentetarief nooit voor huishoudens die een minimuminkomen hebben. Zij betalen een rente van maximaal 9,5% en ontvangen korting met een z.g. ‘Gelrepas’ die de gemeente aanbiedt.

Aflopende leningen

Arnhem verstrekt overigens geen doorlopende kredieten meer aan maar alleen nog persoonlijke leningen. Anders worden mensen verleid om geld te blijven opnemen. Terwijl een sociaal krediet juist bedoeld is om huishoudens van de schulden af te helpen. Een sociaal krediet is dus een noodlening.

Consumenten in China kunnen te makkelijk krediet aanvragen

Het blijkt dat de Chinese consument veel te eenvoudig een krediet kan aanvragen. Bovendien zijn de geleende bedragen vaak te hoog. De Chinese overheid probeert met nieuwe leenregels de aanwas van nieuwe kredietverstrekkers te stoppen. De huidige topman van Lakala, een leenplatform in China, schrijft dat de overheid nu moet ingrijpen.

Als ze dat niet doen en de overheid niet alle middelen aangrijpt om de ‘schaduwbankiersector’ aan te pakken, dan zal er een soortgelijke crisis kunnen uitbreken zoals in Amerika enkele jaren geleden. De topman van Lakala is de heer Zhang Jianhua. Hun kantoor is gevestigd in de miljoenenstad Guangzhou. Een stad in het zuiden van China.

Explosieve groei van consumptieve kredieten


Zhang weet waar hij over praat. Want hij is zelf actief in de sector voor consumptieve kredieten. In China liet deze sector een enorme groei zien. Zo bedienden in ’t 3e kwartaal van 2017 maar liefst 8610 verschillende bedrijven de Chinese consument. En maar een paar honderd van die 8610 kredietaanbieders hebben daarvoor de juiste documenten in huis. In totaal stond er in het derde kwartaal van 2017 bij deze aanbieders een bedrag van 12,5 miljard aan kredieten uit.

IMF

Het is het tempo van de aanwas van schulden in China dat zorgen baart bij het IMF maar ook bij kenners van de Chinese economie. Het IMF berekende dat in 2022 de schulden wel eens zouden kunnen uitkomen op ongeveer zestig procent van het bbp. Ook in een rapport waarschuwde het IMF deze maand voor de groei van het aantal schulden in China. In een paar jaar is de schuld bij huishoudens van 29 procent opgelopen naar 46 procent van het bbp. Het is trouwens opmerkelijk dat deze huishoudens in feite de gaten dichten op de balans van de overheden met hun leningen. Overigens steekt ook de Nederlandse consument zich weer dieper in de schulden.

Waar staan de leningen uit?

Ook de markt voor minileningen in China is chaotisch. Zo konden Chinese consumenten eerder gewoon meerdere minileningen op diverse platforms afsluiten. En volgens de heer Zhang is het onduidelijk bij wie deze kleine leningen uitstaan. Overigens rekenden sommige aanbieders rentes tot wel 36% op deze leningen.

Veel te hoge tarieven kredietbanken op lening voor probleemgeval

Het ANP schreef deze week dat verscheidene Gemeentelijke kredietbanken veel te hoge tarieven rekenen voor leningen die worden verstrekt aan consumenten met financiële problemen. De torenhoge rentetarieven zullen volgens Leningen.nl deze mensen nog verder in de problemen helpen.

Het ANP schrijft dat in meer dat 130 gemeenten de consumenten worden opgezadeld met rentetarieven variërend van 12 tot wel 14%. Dat betalen ze voor sociale kredieten. Naar onze mening zijn dit nauwelijks meer sociale kredieten te noemen maar eerder asociale kredieten.

Onderzoek televisieprogramma Kassa


Gek genoeg verschillen de leentarieven per gemeenten onderling enorm. Het televisieprogramma Kassa deed onderzoek naar de tarieven tussen meerdere gemeenten. De gemeente bij wie mensen met financiële problemen het goedkoopste geld kunnen lenen is de Krimpenerwaard. Zij lenen bij de kredietbank van Rotterdam tegen een rente van 3%. Bij een andere gemeente van Rotterdam, Molenwaard, betaalt men voor een lening bij de Gemeentelijke kredietbank een rente van 12%.

Den Haag heeft de goedkoopste Gemeentelijke kredietbank

Inwoners van Den Haag kunnen geld lenen bij de Gemeentelijke kredietbank tegen een rente van maar 2,1%. De duurste gemeente voor dit soort leningen is Amsterdam. Voor een gemeentelening betaalt u in deze stad 13% rente. Landelijk geldt een maximumtarief van 14% voor deze leningen.

119 gemeenten bieden geen sociale leningen aan

Overigens deden lang niet alle Nederlandse gemeenten aan het onderzoek van Kassa mee. In totaal hebben 308 gemeenten van de 388 aan het programma meegedaan. 119 gemeenten vertellen dat ze geen sociale leningen verstrekken. De mensen die in deze gemeenten wonen, die kunnen voor een sociale lening toch terecht bij Kredietbank Nederland. Bij deze kredietbank betaalt u dan een maximaal tarief van 12,6% rente.

NVVK

De NVVK is een overkoepelende organisatie van Nederlandse kredietbanken en schuldhulpverleners. Zij vindt dat de kredietbanken hulp moeten krijgen van de gemeenten. Dat is de enige manier om de rentes laag te houden. Want kredietbanken zijn niet in het leven geroepen om grof geld te verdienen aan mensen die voor een krediet niet terecht kunnen bij andere banken of kredietverstrekkers. Overigens schreven we in september dit jaar nog een ander stuk over de Gemeentelijke kredietbanken. Daarin schreven we dat sommige kredietbanken geen krediet meer aan minima mogen verstrekken.

Autoriteit financiële markten waarschuwt voor gevaren van bitcoin

U heeft vast wel wat gehoord over de digitale munt bitcoin. En misschien heeft u zelf wel wat bitcoins aangekocht. Als u dat enkele maanden geleden heeft gedaan, dan heeft u geluk. Want de koers van deze digitale munt nadert deze week de grens van 19.000 dollar. De koers van de bitcoin is, na een flinke correctie, vooral de allerlaatste weken flink omhoog gegaan.

Is bitcoin werkelijk een bubbel?

Maar is de bitcoin een bubbel, waar u met beide ogen instapt of trapt? Nu ook de traditionele banken en andere financiële partijen serieus geïnteresseerd zijn in de deze munt (maar meer nog in de techniek erachter), durven steeds meer mensen zich hieraan te wagen. Onder meer ook door de stijgende koers natuurlijk. Niemand wil iets missen. De AFM waarschuwt speculanten dan ook. De Autoriteit Financiële Markten ziet met lede ogen aan dat mensen zelfs leningen afsluiten om maar bitcoins te kunnen kopen. Ook andere instellingen waarschuwen voor de munt.

Afgelopen week was de bitcoin even 20.000 dollar waard


De afgelopen week naderde de bitcoin de grens van 20.000 dollar. Toch bizar als u zich bedenkt dat de bitcoin afgelopen november door de grens van 10.000 dollar ging. Op dit moment (19-12-2017) lijkt het echter dat de koers in een vrije val geraakt. Maar met de bitcoin weet je het nooit. Wel zorgt o.a. Bitcoin.com (voor de zoveelste keer?) voor nieuwe onrust door te stellen dat ‘de munt onbruikbaar is geworden‘.

AFM

De AFM waarschuwt al even voor de gevaren van beleggen in de bitcoin. De AFM is met name bang dat mensen, zonder kennis van de digitale munt, inspringen en hopen op hoge winsten. De koers van de bitcoin schommelt enorm en dat is vanzelfsprekend een extra risico voor beleggers c.q. speculanten. Daarnaast blijken Nederlandse consumenten zelfs leningen af te sluiten om te kunnen investeren in bitcoin. Het is sinds kort in de VS mogelijk om te handelen in bitcoin-futures en nu is dat ook mogelijk in Nederland. Tot nu toe doet 1 grote Nederlandse broker daar nog niet aan mee. BinckBank vindt handelen in bitcoin-futures nog te risicovol voor de kleinere, onervaren belegger.

Feyenoord overweegt brugkrediet aan te vragen bij Goldman Sachs

Op dit moment voert Feyenoord gesprekken met Goldman Sachs, een Amerikaanse investeringsbank, voor de bouw van hun nieuwe stadion. Feyenoord hoopt op een akkoord met Goldman Sachs over een lening. Het betreft in dit geval een z.g. ‘brugkrediet’.

De woordvoerder van Feyenoord City bevestigt deze berichtgeving tegenover het AD. Volgens dezelfde woordvoerder nadert er een akkoord voor de Rotterdammers. Dat zou betekenen dat al snel kan worden begonnen met de bouw van het nieuwe stadion.

Wat is een brugkrediet?

Een brugkrediet is een benaming voor een kredietopening. Deze heeft meestal een maximale duur van 3 jaar. Een brugkrediet is geen doorlopend krediet dus. Hij moet altijd een roerende bestemming hebben. In dit geval kan Feyenoord alleen gebruik maken van het brugkrediet indien het leenbedrag op de korte termijn terugbetaald kan worden.

Het krediet is nodig om te kunnen starten

Het extra krediet heeft Feyenoord nodig om te starten met de bouw van het nieuwe stadion. Zo worden de kosten voor het voorontwerp van de architecten hiervan betaald. Feyenoord leent iets minder dan 20 miljoen euro en moet dit bedrag op de korte termijn weer terugbetalen.

Verdere financiering Feyenoord City

Waarschijnlijk zal de verdere financiering van Feyenoord City ook via de Amerikaanse investeringsbank verkopen, volgens Conré Oostrom, voorzitter van VASF (club van aandeelhouders van stadion Feyenoord). Overigens wordt al in 2019 gestart met de bouw van Feyenoord City. Daarbij wordt allereerst het gehele gebied rondom het stadium vernieuwd. Men schat in dat de totale kosten geraamd worden op zo’n 1,4 miljard euro. Het stadion zelf moet enkele honderden miljoenen euro’s gaan kosten.