Geld lenen kost geld

Verschillen Nederlandse en Belgische schuldenberg

Ferratum
Meer info
Geld lenen zonder BKR toetsing!
Minimaal €100 tot maximaal €1.500
Gratis offerte
Findio
Meer info
Geld lenen vanaf 4,3%
Klanten beoordelen Findio met een 9,6
Gratis offerte
ING Bank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,6%
Minimaal €2.500 en maximaal €75.000
Gratis offerte
Rabobank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,7%
Minimaal €2.500 en maximaal €50.000
Gratis offerte

Waar in Nederland vóór 2017 veel geld werd afgelost, daar hebben ze in België momenteel te maken met een groot probleem. Volgens Eurostat en Bart Van Craeynest tenminste. In België is het al jaren aan de gang: Zowel bedrijven als consumenten steken zich steeds verder in de schulden. Vele gezinnen lenen meer geld dan goed voor ze is. Hoe het er in België voor staat, dat staat in schril contrast met Nederland en veel andere Europese landen.

Schuld van privésector stijgt

Het bureau Eurostat deed onderzoek naar de overheidsschulden en die van Belgische bedrijven en particulieren. Ze constateerde dat de totale schuld in 2016 was toegenomen met 296%. Om preciezer te zijn: Dit is 296% van het bruto binnenlands product (bbp). En zelfs op dit moment, in 2017, blijven Belgen schulden aangaan. Dhr. Bart Van Craeynest is hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Econopolis en hij voorziet problemen voor België als dit zo doorgaat.

De schuldgraad neemt bij onze zuiderburen veel sneller toe dan in Nederland zelf. In Nederland sluiten bedrijven en consumenten weer sneller een lening af, toch is er in de jaren daarvoor veel geld afgelost. Daarnaast zijn de leennormen aangescherpt, waardoor men niet meer zo gauw teveel geld kan lenen.

België moet nog maar een paar landen boven zich dulden

Verschillen Nederlandse en Belgische schuldenbergBelgië zit wat de schulden in de privésector betreft dicht tegen probleemlanden zoals Portugal, Griekenland, Luxemburg, Ierland en Cyprus aan. Op termijn kan dit remmend werken op de economie. En daar is de Europese Commissie ook bang voor. Zij houden België dan ook extra in de gaten. Het zijn met name de hoge woningschulden die de Europese Commissie en de Nationale Bank van België zorgen baart.

Hoge woningschuld

We zien in Nederland sinds 2016 ook een verschuiving plaatsvinden: De woningmarkt raakt oververhit. De prijzen stijgen. Men moet meer geld lenen voor een woning. Maar in België is dit al een aantal jaren aan de gang. Belgische gezinnen steken zich meer en meer in de schulden, omdat de huizen duurder worden. De Nationale Bank verzint manieren om nog verdere prijsstijgingen te voorkomen.

Volgens Bart Van Craeynest moet hier z.s.m. iets aan gedaan worden. Bij een volgende crisis kan dit schuldenprobleem België anders wel eens de das omdoen.

Volgens het AFM nog altijd sprake van overkreditering

Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is er nog altijd sprake van overkreditering bij consumenten en dat ligt aan de aanbieders van consumptieve kredieten. De AFM kwam tot deze conclusie nadat ze metingen deed voor het Klantbelang Dashboard.

Aanbieders van kredieten moeten volgens de AFM tevens tot betere oplossingen komen voor klanten die kampen met betalingsachterstanden. Dit kan en moet volgens de toezichthouder veel beter.

Het Klantbelang Dashboard van de AFM

De AFM meet ieder jaar hoe en in welke mate banken, kredietverstrekkers en verzekeraars de klanten centraal stellen. Dat doet de AFM middels een Klantbelang Dashboard. Daarmee bekijken ze onder meer in welke mate banken en kredietverstrekkers proberen te voorkomen dat klanten teveel schulden aangaan. Uit het onderzoek blijkt dat bij nog steeds veel klanten sprake is van overkreditering. Financiële instellingen doen er nog steeds te weinig aan om dit te voorkomen.

Krediet en bestedingsdoel

Ook wordt er met het Klantbelang Dashboard gemeten hoe banken omgaan met betalingsachterstanden op consumptieve kredieten. Tevens meet de AFM of er passende kredietvormen aangeboden worden. Het soort krediet moet namelijk altijd aansluiten bij het bestedingsdoel.

Meer informatie over uitgaven van klant inwinnen

Volgens het AFM nog altijd sprake van overkrediteringDe AFM constateert ook dat kredietaanbieders soms te weinig informatie over de uitgaven van klanten inwinnen. Dat heeft in bepaalde gevallen geleid tot overkreditering. Het inwinnen van de juiste info is belangrijk omdat ze daarmee o.m. kunnen inschatten wat de financiële positie is van klanten.

Betalingsproblemen en kredietverstrekkers

Zoals we al schreven heeft de AFM als toezichthouder ook gemeten hoe kredietverstrekkers met betalingsachterstanden van klanten omgaan. Zo constateert de toezichthouder dat de meeste kredietaanbieders niet de oorzaak van het probleem achterhalen maar zich alleen toeleggen op het innen van de betalingsachterstand.

Ferratum
Meer info
Geld lenen zonder BKR toetsing!
Minimaal €100 tot maximaal €1.500
Gratis offerte
Findio
Meer info
Geld lenen vanaf 4,3%
Klanten beoordelen Findio met een 9,6
Gratis offerte
ING Bank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,6%
Minimaal €2.500 en maximaal €75.000
Gratis offerte
Rabobank
Meer info
Geld lenen vanaf 6,7%
Minimaal €2.500 en maximaal €50.000
Gratis offerte

Mobiel op afbetaling bij abonnement niet meer populair

Een mobiel kopen op afbetaling bij een Telecom abonnement is tegenwoordig niet meer zo populair. Het is sinds mei dit jaar vrij lastig geworden voor sommige consumenten om een telefoonabonnement af te sluiten met een smartphone op afbetaling. Zij kiezen daarom vaker voor een sim-only abonnement en kopen daarvoor een los toestel. Dat schrijft onderzoeksbureau Telecompaper.

44 procent van ondervraagden kiest voor losse telefoon

De cijfers liegen er niet om: In de eerste 3 maanden van 2017 koos nog maar 34 procent van de kopers voor een losse telefoon. Dit is in het derde kwartaal van dit jaar inmiddels gestegen naar 44 procent. Verder blijkt dat minder Nederlandse consumenten ervoor kiezen om het gehele aankoopbedrag van het toestel te lenen.

Een kwart van de kopers leenden in het eerste kwartaal van 2017 nog het totale toestelbedrag. In het afgelopen kwartaal (juli – september) daalde het naar 14 procent.

Telefoon op afbetaling wordt geregistreerd bij het BKR

Mobiel op afbetaling bij abonnement niet meer populairEen abonnement + ‘gratis’ telefoon kan niet meer zomaar worden aangevraagd. De provider is verplicht om bij een dure telefoon u aan te melden bij het BKR. Een abonnement waarbij u een telefoon op afbetaling neemt wordt gezien als een kleine persoonlijke lening. Dit geldt bij abonnementen waarbij u een telefoon neemt met een aankoopbedrag van meer dan 250 euro. U moet de provider aantonen dat u voldoende verdient.

Ook moet u uw vaste lasten doorgeven. Een melding bij het BKR kan negatieve gevolgen hebben. Zo kan uw maximale hypotheek bijvoorbeeld omlaag gaan.

Vodafone verliest omzet

Bij telecomprovider Vodafone merken ze dat minder consumenten een duur abonnement afsluiten. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet met 8 miljoen euro. Er worden daarentegen bij deze provider meer sim-only-abonnementen aangevraagd. Ook bij de KPN zijn de inkomsten uit duurdere mobiele abonnementen sterk teruglopen.

WOZ-waarde omhoog. Grootste stijging in Amsterdam

En opnieuw is de WOZ-waarde gestegen. In 2016 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen ook al. Het CBS vermeldt dat de WOZ-waarde op 1 januari 2017 gemiddeld 216.000 euro was. Ten opzichte van vorig jaar is dat een flinke stijging van 3.3 %.

WOZ-waarde in Amsterdam stijgt hard

Amsterdam heeft al zo’n 2 jaar achtereen te maken met huizenprijzen die de pan uit rijzen. Ook de WOZ-waarde stijgt in Amsterdam flink. Zo heeft een gemiddeld woonhuis in de hoofdstad van Nederland een WOZ-waarde van 290.000 euro. In 2016 was de gemiddelde WOZ-waarde nog aar 253.000 euro.

Met een stijging van maar liefst 15 % spant Amsterdam dus de kroon. En het is een nieuw record. Het vorige record dateert uit 2010. Ook in gemeenten rondom Amsterdam en in Utrecht steeg de waarde bovengemiddeld.

Landelijke WOZ-waarde nog altijd laag:

De landelijke, gemiddelde WOZ-waarde blijft achter. Althans, deze is nog 11 % lager dan het gemiddelde in 2010. Om het record uit 2010 te kunnen verbreken moet de landelijke gemiddelde WOZ-waarde uitkomen op meer dan 11 %.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

WOZ-waarde omhoog. Grootste stijging in AmsterdamJaarlijks wordt de WOZ-waarde door Nederlandse gemeenten vastgesteld. Ze gebruiken daarvoor onder meer de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen (in dezelfde regio) maar ook andere factoren spelen een rol. De WOZ-waarde is voor woningeigenaren belangrijk. Want op basis daarvan worden diverse belastingen bepaald zoals het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting. Raadpleeg uw WOZ-waarde hier.

Interessant weetje:

Wist u dat de WOZ-waarde bijna altijd de ontwikkelingen van de woningprijzen met plus minus een jaar vertraging volgt? Zo begint de WOZ-waarde eigenlijk pas 2016 weer te stijgen, terwijl de woningprijzen al sinds 2015 weer duidelijk aan het stijgen zijn. U kunt ook een speciaal WOZ-krediet afsluiten.

Lelystedelingen kunnen toch asbestlening afsluiten

 

In een vorig bericht informeerden we u al over de zogenoemde ‘asbestlening’. Met deze speciale lening kunnen inwoners van Lelystad asbestdaken saneren, indien ze de kosten daarvan niet zelf kunnen financieren. Sommige inwoners van Lelystad konden deze speciale lening niet afsluiten. Tot voor kort dan.

Want het is voor hen nu toch mogelijk om de asbestlening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld aan de gemeenteraad van Lelystad.

Geld lenen voor duurzame oplossingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een financiering aanvragen bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voor duurzame oplossingen. Het zijn met name veel agrarische bedrijven die verplicht hun asbestdaken moeten saneren. Maar vaak ontbreken daar de financiële middelen voor. Via het fonds (SVn) kunnen zij een speciale asbestlening afsluiten, zodat aan de verplichting kan worden voldaan.

John van den Heuvel, wethouder van Lelystad, geeft aan dat de gemeente niet direct geld kan uitlenen aan de betrokkenen. Want daar steekt de wet een stokje voor.

Tien procent kwam niet in aanmerking voor de lening

Lelystedelingen kunnen toch asbestlening afsluitenVan alle inwoners van Lelystad komt zo’n tien procent niet in aanmerking voor de speciale lening en kunnen zij hun asbestdak niet laten verwijderen. Dit betreft ongeveer 70 huishoudens. Volgens berekeningen zouden deze huishoudens niet bij machte zijn om de lening af te lossen.

Wethouder John van den Heuvel kreeg de opdracht om voor deze huishoudens met een oplossing te komen. Want dat zij geen lening kunnen afsluiten, dat vond de gemeenteraad onacceptabel.

Nieuwe voorwaarden maatwerklening

De oplossing is eenvoudig: Er wordt een maatwerklening afgesloten. Zo kunnen huishoudens die anders moeite hadden met de aflossing, kiezen voor een langere looptijd. Ze hoeven dan maandelijks minder geld af te lossen.

Heeft u een asbestdak en bent u inwoner van de gemeente Lelystad? Dien dan een aanvraag in voor een asbestlening bij uw gemeente. Zij zullen uw aanvraag bekijken en eventueel doorsturen naar het fonds SVn. Een andere lening van de SVn is de blijverslening.

Nieuwe lening voor funderingsherstel

Is uw fundering verzakt of moet het gedeeltelijk vervangen worden? Eigenaren van woningen die dringend geld nodig hebben om funderingsherstel aan hun huis te kunnen financieren, die kunnen vanaf oktober dit jaar een speciale funderingslening afsluiten. Ze kunnen de lening bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel aanvragen.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Waarom is Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in het leven geroepen? Dit fonds is er voor gemeenten, provincies én woningeigenaren. Ze werd opgericht om Nederlandse gemeenten/provincies te helpen, zodat eigenaren van woningen snel een financiering rond kunnen krijgen voor urgent funderingsherstel.

U kan deze lening alleen afsluiten voor funderingsherstel waarbij haast geboden is. Alleen in gemeenten en provincies, die zich hebben aangesloten bij Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, wordt de funderingslening aangeboden. Het is de SVn die de beheerder is van dit fonds. Bij hen vraagt u dan ook deze lening aan.

Meer woningen met funderingsproblemen in de toekomst

Instanties verwachten dat binnen nu en 15 jaar veel meer woningeigenaren te maken krijgen met funderingsproblemen. Dit zal het gevolg zijn van grondwaterstanden die veranderen, de klimaatverandering en bodemdaling. Het aantal woningen met dergelijke problemen neemt naar schatting met 35.000 toe. Op de langere termijn zullen mogelijk zelfs honderdduizenden woningeigenaren met dit grote probleem te maken krijgen.

Funderingslening alleen voor noodzakelijk herstel

Nieuwe lening voor funderingsherstelBeschadigde funderingen moeten zo snel mogelijk gerepareerd/hersteld worden. De hele woning rust er immers op. Het herstel van een fundering is duur. Vooral omdat veel huizen in Nederland (de rijtjeswoningen) aan elkaar zijn gebouwd. Repareren heeft dan alleen zin als de funderingen van alle woningen in één keer hersteld worden.

Als echter 1 eigenaar niet kan meefinancieren, dan kan er geen herstel gepleegd worden. Bij bepaalde gemeenten in Nederland is het voor dergelijke woningeigenaren toch mogelijk om daarvoor een financiering rond te krijgen. Namelijk via Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Zo wordt voorkomen dat andere woningeigenaren in de problemen komen omdat 1 eigenaar de financiering niet rond krijgt. De funderingslening moet overigens verplicht unnuïtair afgelost worden. Hij heeft een maximale looptijd van dertig jaar. Boetevrij versneld aflossen is toegestaan.

Nederlandse Voorschotbank moest lening oversluiten naar lagere leenrente

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid heeft een bindende uitspraak gedaan in een zaak waarbij een consument jaren geleden een krediet afsloot bij De Nederlandse Voorschotbank. Deze bank behoort tot de Crédit Agricole Group. In 2007 sloot de klant 2 verschillende leningen af bij de Nederlandse Voorschotbank. Hij legde de zaak voor bij het Kifid, nadat hij 2 verschillende rentetarieven moest betalen. Het verschil tussen beide tarieven was bijna 6 %.

Bank moet meewerken bij het oversluiten van lening

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening onderzocht de zaak en concludeerde dat de bank verplicht is om mee te werken bij het oversluiten van het doorlopend krediet en wel naar een lager rentetarief. En als ze weigeren, dan moeten ze de rente die betaald is vergoeden.

Twee jaar na het afsluiten wordt de lening overgesloten

Twee jaar nadat de consument het doorlopend krediet afsluit wordt het krediet overgesloten binnen Crédit Agricole.
De rente stijgt plotseling van 8.9 % naar 10.6 % in de periode 2011 tot 2015. Omdat de klant ondertussen ten onrechte een negatieve BKR-registratie had ontvangen, lukte het hem niet om het dure krediet over te sluiten. Pas nadat de registratie kwam te vervallen lukte dit. Hij krijgt een nieuw doorlopend krediet bij dezelfde bank aangeboden en dat tegen een veel lager rentetarief: Bijna 6 % lager dan zijn oude krediet. De consument doet zijn beklag bij de Geschillencommissie omdat hij vindt dat hij 5 jaar lang een veel te hoog rentetarief heeft betaald. Volgens hem moet de bank de teveel betaalde rente terugbetalen.

Redelijkheid en billijkheid is de norm


En de klant krijgt gelijk. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank wél een variabele rente tijdens de looptijd mag aanpassen, maar dan alleen in alle redelijkheid en billijkheid. De bank kon het enorme renteverschil niet verklaren. De consument kon namelijk in dezelfde periode een lening bij een dochtermaatschappij afsluiten met een rente van 4.7 % en bij de andere maatschappij (ook een dochtermaatschappij) een lening tegen een rente van 10.6 %. Het verschil in voorwaarden bij beide leningen kan dit grote renteverschil ook niet verklaren. De bank moet van de Geschillencommissie de teveel betaalde leenrente daarom verplicht vergoeden.

Leningen oversluiten

Heeft u een te dure lening afgesloten? Deze kan u misschien oversluiten naar een goedkopere lening. Leningen vergelijken doet u op Leningen.nl. Wij zijn 100% onafhankelijk en tonen u daarom altijd de goedkoopste aanbieders.

Royaal krediet

royaal krediet logoRoyaal Krediet is een van de minder bekende partijen op de financiële markt. Toch heeft deze partij inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in de consumptieve kredietverlening voor particulieren. Royaal Krediet handelt niet als kredietverstrekker, maar dient als een bemiddelende partij tussen de consument en diverse kredietverstrekkers.

Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat Royaal Krediet zich niet enkel richt op grote Nederlandse banken, maar ook op de meer gespecialiseerde kredietverstrekkers. Vaak zijn het immers de kleinere partijen binnen de financiële branche, die een lage rente aan consumenten aanbieden.

Naast de mogelijkheid om een nieuwe lening af te sluiten via Royaal Krediet, biedt deze organisatie mogelijkheden om een bestaande lening over te sluiten. Het oversluiten van hypotheken en lening kan interessant zijn om uw maandlasten te verlagen. Bij het oversluiten van een bestaande lening sluit u een nieuwe lening af bij een organisatie met een lagere rente. Deze lening is precies even hoog als de lening die u nog af moet lossen bij uw huidige kredietverstrekker. Door de lening te gebruiken voor de aflossing van een lopende lening, verlaagt u uw maandlasten. Royaal Krediet kan voor u berekenen of dit interessant voor u is.

Persoonlijke lening en doorlopend krediet

Kredietbemiddelaar Royaal Krediet kan u helpen bij het vinden van een goedkope persoonlijke lening of een voordelig doorlopend krediet. Voordat u een kredietaanvraag indient is het belangrijk om voor uzelf te bepalen welk type lening het beste bij uw situatie aansluit. In het geval van een eenmalige hoge uitgave is een persoonlijke lening vaak de verstandigste oplossing. Een persoonlijke lening sluit u af tegen een vaste rente in veel gevallen. Er zijn echter ook partijen die een persoonlijke lening voor bijvoorbeeld tien jaar aanbieden, waarbij de rente na de eerste vijf jaar wordt bijgesteld.

Een doorlopend krediet is interessant voor consumenten die regelmatig tegen onvoorziene kosten aanlopen, of een tekort aan liquide middelen hebben. In dit geval kan het fijn zijn om een reserve achter de hand te hebben, in de vorm van een lening. De lening kunt u maandelijkse ophogen tot een maximumbedrag. Ook betaalt u iedere maand een deel van deze lening en bijbehorende rentekosten af. Oftewel, het jaarlijks kosten percentage. Bij een doorlopend krediet wordt met een variabele rente gewerkt, evenals dat dit type rente geen vaste looptijd heeft.

Advies over leningen van Royaal Krediet

Het aanvragen van een offerte voor het door u gewenste krediet is heel eenvoudig bij Royaal Krediet. U kunt uw aanvraag online indienen, waarna Royaal Krediet beoordeelt of u in aanmerking komt voor dit krediet. Dit is onder meer afhankelijk van uw verleden, uw huidige schulden bij andere kredietverstrekkers en uw inkomen. Op basis van de beoordeling van Royaal Krediet zal uw voorstel worden gedaan. Nu is het aan u om te bepalen of u de lening direct afsluit via Royaal Krediet, of nog even verder zoekt. De website van Royaal Krediet oogt wat achterhaald. Dit kan een reden zijn om voor een andere kredietbemiddelaar te kiezen.

Leenattent

leenattent logo kredietverstrekkerNet als veel andere financieel dienstverleners is ook Leenattent een kredietbemiddelaar op de financiële markt. Dit betekent dat Leenattent zelf geen kredieten aan consumenten verstrekt, maar wel op zoek gaat naar de goedkoopste leningen voor consumenten. U kunt via de website een kredietaanvraag doen, waarna deze organisatie uw aanvraag aan verschillende kredietverstrekkers voorlegt.

Iedere kredietverstrekker kan vervolgens een offerte aanbieden, waaruit Leenattent de gunstigste lening voor u kiest. Het is vervolgens aan u om te bepalen of de lening afsluit, of nog even verder wilt zoeken.

Leenattent is een organisatie die al in 1983 werd opgericht en zich sindsdien enkel bezig heeft gehouden met de bemiddeling in consumptief krediet. Hierbij richt Leenattent zich op verschillende kredietvormen. Denk aan een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, enzovoorts. Door de contacten die Leenattent binnen de financiële sector heeft, kunnen ze u een aantrekkelijk voorstel doen na een kredietaanvraag. Zo zijn uw maandlasten voor een afgesloten lening zo laag mogelijk.

Advies over leningen van Leenattent

Voordat u een kredietaanvraag indient bij Leenattent of direct bij een kredietverstrekker, is het verstandig om u te laten adviseren over verschillende kredietvormen. Er bestaan namelijk een aantal wezenlijke verschillen tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening. Naast deze twee basiskredietvormen, bieden veel kredietverstrekkers nog tal van andere kredietvormen aan die sterk op deze basisvormen lijken. Hierbij zijn de voorwaarden net iets anders opgesteld, wat in sommige gevallen interessante voordelen voor u oplevert.

Bij een persoonlijke lening leent u een vast bedrag met een vaste aflosperiode. U betaalt in dit geval iedere maand een deel van uw lening af, in combinatie met de opgebouwde rentekosten, ook wel JKP genoemd. In het geval van een persoonlijke lening profiteert u vaak van een vaste rente. Zo veranderen uw maandlasten niet tijdens de looptijd van uw lening. Deze leningen zijn interessant voor eenmalige grote uitgaven. Denk aan een verbouwing of de aanschaf van een nieuwe auto.

Mocht u regelmatig een geldtekort hebben of tegen onvoorziene kosten aanlopen, dan kan een doorlopend krediet interessant zijn. In dit geval kunt u iedere maand een nieuwe lening afsluiten tot een vooraf vastgesteld maximum. Iedere maand lost u een deel van de reeds opgebouwde leningen af. De rente van een doorlopend krediet is variabel.

Kredietaanvraag bij Leenattent indienen

Wanneer u voor uzelf duidelijk heeft welke kredietvorm het beste bij u past, kunt u een kredietaanvraag indienen. Na het indienen van uw aanvraag zal Leenattent deze aanvraag naar verschillende kredietverstrekkers sturen. Iedere kredietverstrekker, wisselend van een grote Nederlandse bank tot een kleine, gespecialiseerde partij, kan u vervolgens een aanbod doen. Op basis van de reacties op uw kredietaanvraag krijgt, doen zij u een voorstel. Het is nu aan u om te bepalen of u een lening af wilt sluiten via Leenattent.

Houd er rekening mee dat Leenattent maar met een selectief groepje kredietverstrekkers samenwerkt. Het kan dus voorkomen dat wanneer u zelf een vergelijking tussen kredietverstrekkers maakt, u een voordeliger alternatief vindt. Er zijn verschillende online tools die u hierbij kunnen helpen.

Nationale Nederlanden

nationale NederlandenVoor veel consumenten op de financiële markt zal Nationale Nederlanden, vaak afgekort tot NN, een van de bekendste financiële dienstverleners zijn. Deze organisatie werd in 1963 opgericht en heeft een hoofdvestiging in Den Haag. Als financiële dienstverlener biedt Nationale Nederlanden verschillende producten aan.

Zo kunt u hier terecht voor het openen van een spaarrekening, kunt u beleggen via Nationale Nederlanden en biedt deze organisatie de mogelijkheid om geld te lenen. Dit kan zowel in de vorm van een hypotheek voor de aanschaf van een nieuwe woning, als ook in de vorm van een consumptief krediet.

Een consumptief krediet heeft een veel kortere looptijd dan een hypotheek en wordt voor een lager bedrag afgesloten. U kunt dit krediet bijvoorbeeld gebruiken voor het verbouwen van uw woning, de aanschaf van een nieuwe auto, of in situaties waarin u tijdelijk een tekort aan liquide middelen heeft. Door de diversiteit aan financiële producten is het belangrijk om u vooraf goed te laten adviseren.

Leningen van Nationale Nederlanden

Consumptieve leningen worden door Nationale Nederlanden in twee vormen aangeboden, namelijk in de vorm van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Dit komt overeen met de producten die door veel andere financiële dienstverleners worden aangeboden. Het is van het doel waarmee u geld leent afhankelijk, welk type Nationale Nederlanden lening het beste bij u past.

Een persoonlijke lening is bijvoorbeeld specifiek bedoeld voor een eenmalige, grote uitgave. U kunt hierbij denken aan de reeds beschreven voorbeelden, zoals de verbouwing van uw woning.

Mocht u vaker met een tekort aan geld zitten, dan kan een doorlopend krediet iets voor u zijn. Bij een doorlopend krediet kunt u uw lening iedere maand uitbreiden tegen een variabel tarief. Deze Nationale Nederlanden lening is ideaal voor mensen met een flexibel inkomen of mensen die regelmatig te maken krijgen met onvoorziene kosten. Bij een doorlopend krediet betaalt u iedere maand een vast bedrag als aflossing. U kunt ervoor kiezen om in een goede maand een groter deel van uw leningen af te lossen.

Online een Nationale Nederlanden lening aanvragen

Het aanvragen van een Nationale Nederlanden lening is tegenwoordig heel eenvoudig. U kunt direct online een offerte aanvragen, waarna Nationale Nederlanden u een digitaal voorsteel voor uw kredietaanvraag toestuurt. Op het moment dat u instemt met het voorstel van Nationale Nederlanden, zult u enkel persoonlijke documenten moeten toesturen.

Denk bijvoorbeeld aan een bewijs van inkomen en een kopie van uw paspoort. Wanneer u een BKR-registratie heeft, bijvoorbeeld doordat u elders een lening heeft afgesloten, zal uw kredietaanvraag minder snel geaccepteerd worden. Geld lenen met BKR is doorgaans dus niet mogelijk. Bij sommige aanbieders kunt u echter wel geld lenen zonder BKR toetsing.

Na een controle van de aangeleverde documenten zal Nationale Nederlanden u het aangevraagde krediet verstrekken. U kunt direct beginnen met consumeren! Mocht u nog vragen hebben over de verschillende Nationale Nederlanden leningen, dan kunt u hiervoor terecht bij de klantenservice van deze organisatie. Zij kunnen u meer vertellen over het afsluiten van leningen, de aflossing van een lening, enzovoorts. Heeft u momenteel een lening? Informeer in dat geval eens naar de mogelijkheden om een lening over te sluiten.