Als jonge ouders doe je nauwelijks meer mee op de woningmarkt

Jonge ouders krijgen het alsmaar lastiger op de woningmarkt. Ze kunnen de hogere woningprijzen maar nauwelijks bijbenen en zijn daarom vaker aangewezen op huren in plaats van kopen.

Hoge tarieven kinderopvang

Het zijn vooral de hoge kosten voor de kinderopvang die jonge ouders parten spelen. Naast deze hogere tarieven stijgen de lonen ook onvoldoende. Daardoor zijn bepaalde kosten minder makkelijk te compenseren. Het kopen van een eigen woning moeten jonge ouders daarom steeds vaker op de lange baan schuiven, aldus De Telegraaf.

Economen vinden dat Politiek Den Haag meer moet doen


Economen die werken voor de Rabobank, vinden dat de Nederlandse politiek meer moet doen en wel eens wat extra aandacht mag besteden aan dit probleem voor jonge ouders. Zo vinden de economen dat de politiek oog moet hebben voor de belangrijke rol van de arbeidsmarkt en tevens ook aandacht moet hebben voor de zorg voor kinderen. Dezelfde economen zijn anders bang dat de woningmarkt steeds meer en meer in handen komt van de tweeverdieners. Dat is nu al een beetje het geval door de stijgende woningprijzen en de nieuwe, strenge leennormen. Jonge ouders moeten beiden aan het werk blijven, anders is het nauwelijks mogelijk om fatsoenlijk de hypotheeklasten te kunnen dragen.

Werkende ouders betalen zich blauw aan kinderopvang

Werkende ouders met kleine kinderen moeten tegenwoordig vaak beiden werken. Anders komt de aflossing van hun hypotheek in gevaar. Tegelijk zijn de kosten voor kinderopvang in Nederland erg hoog. Veel geld voor het aflossen van een hypotheek blijft er dus niet over. De economen van de Rabobank vinden dat kinderopvang in Nederland veel te duur is en niet in verhouding staat met de kwaliteit. Vanwege de hoge tarieven voor kinderopvang, zijn er steeds minder ouders waarvan beiden voltijd werken. Dat gaat ten koste van de maximale lening voor een woning.

Lonen stijgen niet mee

Daarbij stijgen ook nog eens de lonen in Nederland niet voldoende mee. En dat komt volgens de economen omdat de Nederlandse economie (en dan met name de arbeidsmarkt) nog niet volledig van de crisis is bekomen. Veel bedrijven wachten nog met het laten stijgen van de salarissen.

Starterslening
Voor sommige jonge ouders kan een starterslening nog wel soelaas bieden. Al is dat volgens het NIBUD niet altijd een oplossing.

 

 

Meer leningen aangevraagd dankzij lage rente en economische groei

2017 is een topjaar voor banken en kredietverstrekkers. De economie in Nederland groeit harder dan menig econoom verwacht. Zo groeit de Nederlandse economie in 2017 (naar verwachting) met maar liefst 3,2%. Dat maakt de Europese Commissie bekend. Als gevolg van de groeiende economie zijn er veel meer leningen in 2017 aangevraagd. Dit zal ook te maken hebben met de lage leenrente. Verderop in dit blog geven we u nog een aantal tips die ervoor moeten zorgen dat u ook in 2018 veilig en verantwoord geld kunt lenen.

Nederlandse economie groeit harder dan rest van Eurozone


Niet alleen de economische groei in 2017 is groter dan verwacht. Ook in 2018 zal de economie in Nederland met zo’n 2,5 tot 2,7% doorgroeien. In 2019 verwachten economen een groei tot 2,5%. En dat is flink hoger dan de gemiddelde economische groei in de rest van de Eurozone. De Europese economie groeit in 2017 tot dusver 2,2%.

Extreem lage rente werkt hogere leningaanvraag in de hand

Consumenten en bedrijven durven al een tijdlang weer geld te lenen. De economische groei werkt dat in de hand maar natuurlijk ook de extreem lage rente. En er gaan geruchten dat de leenrente in 2018/2019 weer omhoog zal gaan. Daarom sluit men nu massaal leningen af. Bovendien kunnen (toekomstige) woningbezitters in 2018 nog maar een hypotheek tot maximaal 100% van de woningwaarde nemen. In 2017 is dat nog 101%.

Leen geld bij de juiste kredietverstrekker

In Nederland kunt u geld lenen bij talloze kredietverstrekkers. Goedkoop geld lenen is mogelijk bij aanbieders die zich in een specifiek leenproduct hebben gespecialiseerd. Toch is het de vraag of dat verstandig is. Dergelijke aanbieders zijn niet altijd even goed. Leen daarom geld bij een bekende kredietverstrekker of bank en vergeet niet om leningen te vergelijken via Leningen.nl.

Verantwoord geld lenen

Het spreekt natuurlijk voor zich dat u op een verantwoorde wijze geld moet lenen. Maar helaas gebeurt dat lang niet altijd. Daarom: Ga voor uzelf na of u de lening in de toekomst daadwerkelijk kan aflossen. Ook wanneer er in de toekomst dingen veranderen zoals het verliezen van een baan, kinderen die gaan studeren of een scheiding. Leen nooit het maximale leenbedrag maar blijf daar (als het even kan) iets onder zitten. Dan leent u veilig.

Kies voor een vaste rente

Geld lenen met een variabele leenrente is meestal voordeliger. Maar let op: Deze rente kan wijzigen tijdens de looptijd waardoor u in de toekomst misschien wel veel duurder uit bent! Als u een veilige lening wilt afsluiten dan kiest u altijd voor een lening met een vast rentetarief. U weet dan ook hoeveel geld lenen u in totaal kost.

Registeraccountant handelde niet zorgvuldig bij lening moeder en zoon

Een registeraccountant is op de vingers getikt door de Accountantskamer. De accountant is bestraft nadat hij niet zorgvuldig handelde bij een financiering van een moeder en de zoon van haar. De moeder bleek namelijk voor te willen doen alsof ze haar zoon een lening verstrekte in plaats van een schenking.

Lening van 403.000 euro

Een bejaarde moeder leende haar eigen zoon een bedrag van enkele tonnen (403.000 euro om precies te zijn). De registeraccountant in kwestie trok onvoldoende na waarvoor de lening werd verstrekt en met welke bedoelingen. Daarmee schoot de accountant volgens de Accountantskamer flink tekort. Tevens werd de inhoud van de leenovereenkomst door hem onvoldoende doorgenomen. Een overeenkomst moet bij dergelijke bedragen naar de Nederlandse Belastingdienst worden doorgestuurd. De Accountantskamer houdt toezicht op accountants in Nederland. Zij spreken nu van een flinke onzorgvuldigheid van de accountant en hebben hem daarom bestraft.

Accountant vergemakkelijkte belastingfraude

Ook het OM en de FIOD bekeken de zaak en zij concludeerden dat de registeraccountant bewust belastingfraude van de moeder en haar zoon vergemakkelijkte. Echter, op dat punt werd de accountant uiteindelijk vrijgesproken. De FIOD was van mening dat de RA aan fraude meewerkte doordat hij een leenovereenkomst voor de lening opstelde. Hij zou hier zelf ook fiscaal van hebben willen profiteren.

Aantekeningen en documenten werden aangepast

De moeder wilde doen voorkomen alsof ze haar zoon een lening verstrekte. In werkelijkheid bleek het om een schenking te gaan. De accountant zou documenten en aantekeningen hebben aangepast. En de accountant verwerkte in de aangifte IB ook het bedrag als zijnde een lening. Daarom vonden het OM en de FIOD dat de RA zich schuldig maakte aan het meewerken van het bedrijven van belastingfraude door moeder en kind.

Studenten lenen voor leuke uitgaven

Er is ophef ontstaan nadat bekend werd dat veel studenten hun studielening gebruiken voor zaken die niets met de studie te maken hebben. Volgens D66 is het daarom nodig dat de rente op studentenleningen omhoog gaat. Met die renteverhoging kan het kabinet tevens de korting op ’t collegegeld voor eerstejaars studenten betalen.

Nieuwe onderwijsbegroting goed nieuws voor eerstejaars studenten

Het kabinet heeft onlangs een nieuwe onderwijsbegroting gepresenteerd. Daarmee gaan vooral eerstejaars studenten flink profiteren. Zo wordt het collegegeld voor deze studenten gehalveerd. Tegelijk verhoogt het kabinet de rente op leningen voor studenten. Daarmee kunnen de kosten voor de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten worden betaald. De studenten zelf zijn echter niet zo blij met de nieuwe onderwijsbegroting. Ze vinden het een “sigaar uit eigen doos”. Dat zegt Tariq Sewbaransingh. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hij verhaalt: “Het is van dit kabinet een symbolische maatregel. De eerstejaars student betaalt de kosten uiteindelijk zelf.”

Studenten gebruiken lening om te sparen


Het blijkt echter dat veel studenten de lening van de overheid gebruiken voor totaal andere zaken. Ongeveer de helft van de studenten gebruikt de lening voor een vakantie, uitjes maar ook om te sparen. En dat is echt niet de bedoeling volgens Van Meenen (D66). Daarom is het noodzakelijk dat studenten straks alleen nog geld lenen tegen minder gunstig leenvoorwaarden. De verhoging van de rente op studieleningen betekent in de praktijk dat een student met een gemiddelde lening straks een paar euro per maand extra moet terugbetalen.

‘Feestleningen’

Van Meenen vertelt verder dat ongeveer 60% van de studerenden de lening gebruikt voor totaal andere zaken. De ‘feestlening’ is dus verre van een uitzondering. De nieuwe onderwijsbegroting zal, volgens Het Hop, betekenen dat studenten die geen geld voor hun studie hoeven te betalen er als enige op vooruitgaan.

Geld lenen voor opstarten eigen onderneming

Toekomstige ondernemers die een eigen bedrijf willen starten, die doen dat meestal met behulp van extern geld. Ze vragen een bedrijfsfinanciering (zakelijke lening) aan. Op welke manieren kan u als ondernemer geld lenen voor uw eigen bedrijf?

Startkapitaal aanboren voor opzetten eigen bedrijf

Ongeveer 80% van de beginnende ondernemers heeft geld nodig van een financier voor het opstarten van een eigen bedrijf. Hoe hoog die lening moet zijn, dat is mede afhankelijk van de gekozen rechtsvorm en het soort onderneming. Het geld kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van een bedrijfswebsite, een auto van de zaak en andere liquide middelen zoals apparatuur en machines. Hieronder leest u welke mogelijkheden er voor u als ondernemer zoal zijn.

Subsidie van de overheid voor ondernemers

Maak gebruik van de mogelijkheid die de overheid biedt voor ondernemers. Vraag daarom een subsidie aan. Zie dit als een mooie aanvulling op een lening die u afsluit. En het is zelfs zo dat voor sommige zzp’ers een dergelijke subsidie al voldoende is om een bedrijf te starten. Een subsidie voor grotere bedrijven is BMKB (Borgstelling MKB Kredieten). Vraag via de website van de Rijksoverheid BMKB aan. Daarmee staat de Nederlandse overheid garant voor uw bedrijf. Het is dan eenvoudiger om een lening af te sluiten aangezien de kredietverstrekker of bank de zekerheid heeft dat de overheid garant staat voor de lening. Een soort subsidie is ook het starten vanuit een WW-uitkering met een onderneming. Je behoud dan jouw uitkering en ondertussen kunt u een bedrijf opzetten. Ook kunt u als starter profiteren van startersaftrek. Dit is in feite gewoon een subsidie voor startende ondernemers.

Geld lenen via gemeente met Bijstandverlening zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer kan u bij uw eigen gemeente vragen om financiële ondersteuning op basis van Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). U kunt via uw gemeente een goedkoop krediet afsluiten van plus minus 35.000 euro.

Crowdfunding

Steeds vaker lenen ondernemers geld zonder tussenkomst van een bank. Ze kloppen aan bij particulieren of investeerders via een crowdfunding platform. Het zijn veelal organisaties zoals verzekeringsmaatschappijen die geld investeren in startende ondernemers. In ruil daarvoor ontvangen ze rente of aandelen in het bedrijf. U kunt op deze manier als zzp’er of mkb’er ook durfkapitaal bijeenhalen. Er zijn meerdere goede crowdfunding platforms in Nederland die zich speciaal richten op startende ondernemers.

Informal investors

Informal investors willen graag betrokken zijn en blijven bij uw bedrijf. Het zijn meestal particuliere investeerders die een financiële injectie doen, maar dan onder bepaalde voorwaarden. Natuurlijk staat er wel iets tegenover. Meestal willen ze een aandeel in uw bedrijf verkrijgen. U sluit dus geen lening af! Informal investors brengen vaak veel kennis in. Het zijn meestal oud-ondernemers. Let op: U zit wel vaak vast aan deze investeerders. Ze zijn betrokken bij het bedrijfsproces, ook na de start.

Rente geld lenen december 2017

Wat is de actuele rente op leningen in december 2017? Daarover informeren we u op deze pagina. Om de actuele leenrente op consumptieve kredieten en leningen te achterhalen, hebben we gezocht naar het ‘Euribor rentetarief’ voor de maand december.

Dit is het rentepercentage waartegen een aantal prominente banken in Europa elkaar leningen verstrekken (in euro’s). De Euribor rentetarieven zijn bepalend voor de rentes op bancaire producten in Nederland. Zodra de Euribor rente stijgt, stijgen de rentes op leningen en hypotheken na verloop van tijd mee. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde.

Euribor rente december 2017

De rente waartegen Europese banken elkaar geld uitlenen is (tot nu toe) in de maand december gedaald met -0,188 %. Goed nieuws voor consumenten die in deze maand een hypotheek of lening willen afsluiten. De rente stijgt in ieder geval niet. U kan dus nog steeds goedkoop geld lenen tegen de laagste rente. De voorbij maand lagen de Euribor rentes ongeveer op hetzelfde niveau. Over het gehele jaar bekeken is de rente gedaald met – 0.12 %.

Stijgt de rente?

Stijgt de rente na december 2017? Bent u in 2018 duurder uit voor een lening? De prognose voor de komende jaren is nog onduidelijk. De hypotheekrente verwachting voor 2018 laat nog eventjes op zich wachten. De rente is afhankelijk van o.m. het opkoopprogramma van de ECB. De ECB heeft onlangs aangekondigd dat het stopt met het opkoopprogramma van dure leningen aan het eind van 2017. De kans is aanwezig dat daardoor de leenrentes iets gaan stijgen. Maar met zekerheid kunnen we dit niet zeggen. Veel hang ook af van de economische groei in Europa. Nu de rente verwachting zelfs over 2018 nog niet duidelijk is, spreekt het voor zich dat men voor 2019 al helemaal geen uitspraken durft te doen. Daarvoor is de economische groei nog te wankel en onzeker.

Rentebarometer banken

De banken gaan er vooralsnog vanuit dat de rente op langlopende hypotheken voor komend jaar stijgt. Momenteel is die rente gemiddeld 1.65 %. De kortlopende hypotheekrente blijft in 2018 gelijk. Deze staat op dit moment op 1.1 %. Dezelfde prognoses gelden voor consumptieve kredieten. Zie ook: rente doorlopend krediet en persoonlijke lening 2017. Al gelden voor deze leningen wel hogere rentetarieven.

De Krediet Makelaar en FlexFront gaan nauwer samenwerken

AMweb.nl berichtte onlangs over de samenwerking tussen De Krediet Makelaar en FlexFront. De Krediet Makelaar is een ‘kredietserviceprovider’ terwijl FlexFront een ‘hypotheekserviceprovider’ is. De twee organisaties hebben besloten om elkaar te versterken en nauwer te gaan samenwerken. En die samenwerking heeft ook voordelen voor de kantoren die zich hebben aangesloten bij FlexFront. Want zij kunnen door de samenwerking sneller bij De Krediet Makelaar een aanstelling krijgen.

Toegang tot alle kredietverstrekkers

Als aangesloten adviesbureau bij FlexFront krijgt u dankzij deze samenwerking de toegang tot vrijwel alle kredietverstrekkers en natuurlijk dan ook tot hun leenproducten. De samenwerking komt op een uitstekend moment voor deze adviseurs. Want zij kunnen hun klanten daarmee beter op weg helpen. Zo mogen kopers van woningen vanaf 2018 nog maar tot 100% van de getaxeerde woningwaarde met een hypotheek financieren.

Een extra hoge hypotheek afsluiten om ook een verbouwing te realiseren, dat is vanaf heden niet meer mogelijk. Daarom sluiten steeds meer woningbezitters een doorlopend krediet of persoonlijke lening af voor een renovatie of verbouwing. Adviseurs die zijn aangesloten bij FlexFront kunnen dankzij de samenwerking met De Krediet Makelaar gebruik maken van de financiële producten van vrijwel alle kredietverstrekkers in Nederland.

1100 financiële adviseurs aangesloten bij De Krediet Makelaar


De Krediet Makelaar is al 3 jaren op rij verkozen tot de Beste Serviceprovider en wel op het gebied van kredieten. Bij deze organisatie zijn meer dan 1100 Nederlandse financiële adviseurs aangesloten. Het bedrijf FlexFront houdt zich weer bezig met hypotheken (hypotheekacceptatie) en ontzorgt diverse hypotheekverstrekkers door (een gedeelte van) de acceptatieprocessen van hypotheken voor zijn rekening te nemen.

Geld lenen voor verbouwing?

Wilt u binnenkort ook geld lenen voor een verbouwing van uw woning? U kunt daarvoor vanaf 2018 niet meer een extra hoge hypotheek afsluiten. Gelukkig kunt u nog gewoon geld lenen voor een renovatie of verbouwing en wel met een doorlopend krediet of persoonlijke lening. We raden u aan om leningen te vergelijken op Leningen.nl. Vraag vervolgens online een offerte aan bij de goedkoopste kredietverstrekker.

Geen leningen meer voor afkopen Turkse dienstplicht

Een tijdje geleden schreven we al over het afschaffen van leningen voor Turks-Nederlandse agenten voor het afkopen van de Turkse dienstplicht. Nu schrijft de Telegraaf dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met een motie (ingediend door de PVV) die ervoor moet zorgen dat Nederlandse militairen (met een Turks paspoort) ook geen geld meer kunnen lenen van Defensie.

Afkopen Turkse dienstplicht door militairen met geleend geld van de baan

De Tweede Kamer dringt er bij het ministerie van Defensie op aan om geen geld meer uit te lenen aan personeel, die met zo’n lening van hun militaire dienstplicht kunnen afkomen. Het gaat om leningen waarmee Turks-Nederlandse militairen hun Turkse dienstplicht afkopen. De PVV (Partij van de Vrijheid) diende daarover een motie in bij de Tweede Kamer. Een meerderheid van het Nederlandse parlement steunde die motie.

Nederlanders met Turks paspoort moeten dienen in leger Turkije

Nederlanders die tevens in het bezit zijn van een Turks paspoort, die zijn verplicht om ook als militair in het Turkse leger te dienen. Komen ze die verplichting niet na, dan mogen ze het land niet meer in. Doen ze dat toch, dan kunnen ze worden opgepakt.

Dienstplicht afkopen kost €1000

Turken in het buitenland mogen hun militaire dienstplicht echter afkopen. Nederlandse agenten konden, tot voor kort, daarvoor geld lenen van de Overheid. Net zoals militairen dat kunnen bij Defensie. Weinig maakten echter gebruik van die leningen. Het afkopen van de Turkse dienstplicht kost €1000.

Doorn in het oog

Het was de Tweede Kamer al lang een doorn in het oog, de mogelijkheid om leningen af te sluiten voor het afkopen van de dienstplicht. De PVV diende in 2011 daartegen al een soortgelijke motie in.

ECB wil graag marktplaats voor slechte leningen

Het is echt waar: De ECB (dit is de Europese Centrale Bank en toezichthouder) ziet een marktplaats waarop ‘slechte leningen‘ worden aangeboden wel zitten. De bank denkt aan een digitaal platform waarop houders van leningen in contact komen met investeerders en banken.

Bank zoekt investeerder die slechte lening wil kopen

Een marktplaats waarop banken/investeerders hun slechte leningen kunnen aanbieden, dat idee is misschien zo slecht nog niet. De Europese Centrale Bank stelt voor dat er dan ook voldoende informatie over de leningen wordt vrijgeven. Het zal dan gemakkelijker moeten worden om deze te verhandelen. Met zo’n digitaal platform wagen vast en zeker meer investors zich aan dit type leningen, aldus de ECB.

Betere prijzen en stabiliteit

ECB wil graag marktplaats voor slechte leningenDe Europese Centrale Bank heeft dus wel oren naar een online marktplaats waarop slechtere leningen kunnen worden verkocht of aangeboden. Als zo’n marktplaats eenmaal bestaat, zullen banken en investeerders sneller geneigd zijn te kopen en verkopen. En een betere marktwerking zal ongetwijfeld leiden tot goedkopere leningen. Dat zal automatisch ook weer voor extra stabiliteit zorgen op de financiële markten.

Banken moeten foute kredieten afbouwen

De Europese Centrale Bank roept al jaren dat banken de koop van slechte kredieten moeten staken, afbouwen en/of verkopen. Het idee van een digitale marktplaats voor onbetrouwbare leningen past daar goed bij. Het zal leiden tot een toenemend vertrouwen bij investeerders. Op dit moment hebben alle Europese banken tezamen in totaal zo’n 921 miljard euro slechte kredieten in beheer. Schrik niet: Dat komt neer op ongeveer 6% van alle leningen in Europa. De slogan ‘geld lenen kost geld‘ gaat dus ook op voor de banken die hiermee opgescheept zitten.

100 mkb-leningen in oktober verstrekt bij Funding Circle

Bij Funding Circle Nederland is, volgens dhr. Jeroen Broekema, (directeur van dezelfde firma) de mijlpaal van 100 mkb-leningen in één maand dan eindelijk behaald. En Jeroen verwacht dat dit record deze maand (november) al wel verbroken kan worden.

Funding Circle is een crowdfunding platform waarop institutionele beleggers leningen verstrekken aan mkb’ers. Het platform gaat al eventjes mee. Sinds 2010 kunnen ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk namelijk al op dit platform terecht voor leningen. In Nederland is het bedrijf nu zo’n 2 jaar actief en wordt het een steeds belangrijkere speler en een concurrent voor bijvoorbeeld Spotcap, waar ondernemers ook eenvoudig een zakelijk krediet kunnen afsluiten.

100 mkb-leningen ter waarde van 5 miljoen euro

Funding Circle Nederland heeft in oktober 2017 maar liefst voor 5 miljoen euro aan leningen verstrekt aan het midden en kleinbedrijf. In totaal werden er 100 zakelijke leningen verstrekt. Funding Circle is vooral in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke speler. De groeicijfers van de Nederlandse tak zijn echter ook niet mis. Het lijkt erop dat het platform in Nederland dan ook eindelijk zijn potentieel laat zien. Hoe lang duurt het nog voordat de hegemonie van de Nederlandse banken verbroken wordt?

Grootste crowdfundingplatform voor ondernemers van Nederland?

100 mkb-leningen in oktober verstrekt bij Funding CircleIs Funding Circle in Nederland het grootste platform voor crowfunding leningen? Gelet op het aantal zakelijke leningen dat in oktober is verstrekt wel. Mkb’ers kunnen tot maximaal €250.000 lenen via dit platform. Wat dat betreft wijkt het platform af van traditionele banken zoals de ondernemersbank ABN Amro. En het laat institutionele beleggers leningen verstrekken. Dat betekent dat niet ieder zakelijk krediet wordt aangeboden aan de crowd.

Nog maar een klein Nederlands marktaandeel

In Nederland telt Funding Circle natuurlijk nog steeds niet echt mee. Want met een marktaandeel van één procent hoeven de banken nog niet echt te vrezen voor hun monopolie. Toch groeit het platform razendsnel en zou het financiële landschap er over een aantal jaren zomaar eens anders uit kunnen zien. In oktober is namelijk in totaal maar liefst 5 miljoen euro extra verstrekt aan leningen dan in de maand daarvoor. En in november wordt dit record waarschijnlijk verbroken…. Bent u ondernemer en heeft u nieuw vermogen nodig voor uw bedrijf? Op Leningen.nl kunt u ook zakelijke leningen met elkaar vergelijken en afsluiten.